Like etter påske ventes et forslag fra Namsos kommune som vil si noe om framtidig skolestruktur. Før forslaget kommer, ønsker FAU ved Bangsund skole og foreldrerepresentantene i de to barnehagene i bygda å fortelle hvor fint det er på Bangsund, og ikke minst hvor viktig Bangsund skole er for bygdesamfunnet.

Bangsund er en 1-10 skole. For å beskrive hvor viktig skolen er for bygda vil vi foreldrerepresentantene trekke fram trygghet, nærhet, bolyst, folkehelse, liv i bygda og gode relasjoner.

Trygghet blir trukket fram med bakgrunn i mindre miljø, «alle kjenner alle», og det er god nærhet og lav terskel for å ta kontakt med skolen om det er noe. En av styrkene til skolen, for å nettopp skape trygghet, er at de er flinke til å arrangere aktiviteter på tvers av trinn. Småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomsskolen har turer med grupper på tvers. Det er også dager i året hvor hele skolen blir blandet i ulike grupper, slik at trivsel og det sosiale får fokus, i tillegg til det faglige. Det er alltid hyggelige og gode historier som fortelles hjemme etter slike dager.

Det sosiale på tvers av aldersgrupper kommer også godt til syne hvis du kjører forbi den nye, flotte kunstgressbanen på Bangsund. Hver ettermiddag og kveld er det mange barn i ulik alder ute, som spiller og leker sammen!

Skolen er med og skaper liv i bygda og bolyst. Bangsund er en bygd i vekst, og vi ser at det er flere unge i etableringsfasen. Dette vises også ved de to barnehagene i bygda, hvor foreldrerepresentantene uttrykker at de vil at barna deres skal få fullføre grunnskolen der de bor. Vi har en ny butikk og en ny kunstgressbane. I tillegg har politikerne vedtatt en ny hall på Bangsund, og tomta er allerede kjøpt. Trua på framtida for bygda lever. Denne utviklinga som Bangsund som tettsted er i, vil vi at kommunen støtter opp under.

Endring av skolestruktur som berører Bangsund kan endre på dette, og det ønsker vi ikke. Vi vil at Bangsund kan fortsette å vokse og utvikle seg framover også.

Skolens FAU har et godt samarbeid med skolen, noe som også er et bidrag til at «Vi lærer sammen». Vi håper at politikerne som gikk til valg med å ta vare på tettstedene rundt Namsos, velger å gjøre nettopp det.