NAMSOS: I disse dager er det mange som er ute og høster av naturen, og sopp er noe av det flest sanker.

Men ikke alle nøyer seg med å plukke kantareller. Mange er også ute og sanker fleinsopp.

Denne soppen vokser vilt og over alt, deriblant i sentrumsnære områder. Da NA undersøkte saken, fant vi relativt store forekomster så nært som 350 meter fra politistasjonen i Namsos. Flere uavhengige fagfolk har bekreftet at det er snakk om arten spiss fleinsopp, som av enkelte brukes som rusmiddel.

Straffesak for bruk

Selv om en del personer velger å bruke fleinsopp som rusmiddel, har ikke politiet mange saker på bordet.

– De siste to årene har vi ikke mange meldinger om bruk av fleinsopp, men vi har noen. Mot slutten av 2018 fikk vi informasjon om at noen ungdommer sannsynligvis hadde plukket fleinsopp, mens vi i 2017 gjorde et funn av fleinsopp hos en person, hvor det ble en straffesak, sier Svenn Ingar Viken, politistasjonssjef i Namsos og enhetsleder i Namdalen.

Han opplyser at det også i Steinkjer og Innherred har blitt gjort noen beslag heime hos enkeltpersoner. I de fleste tilfellene er det snakk om personer politiet har god kjennskap til.

– Dette har vi stort sett funnet hos kjente rusmisbrukere som vi har hatt kontakt med før, sier Viken.

Kan straffes med bøter og fengsel

I Norge finnes det en rekke ulike fleinsopparter. Soppen som vokser like ved politistasjonen er som nevnt av typen spiss fleinsopp, som inneholder virkestoffet psilocybin. Ved inntak av spiss fleinsopp, kan man oppleve hallusinasjoner, endringer i sanseopplevelser, samt få en endret virkelighetsoppfatning.

Det er vekstsesong for denne sopptypen nå, men det betyr ikke at det er lovlig å plukke den.

– Det er ulovlig å inneha, oppbevare og bruke fleinsopp. Hvis du bruker fleinsopp og blir testet, kan du bli anmeldt for bruk av narkotika, sier Viken.

Selv om fleinsoppen vokser fritt, er det virkestoffet den inneholder som gjør at den er ulovlig å oppbevare og bruke.

– I fleinsopp er det virkestoffer som er på narkotikalista som vi forholder oss til. Dermed regnes det som narkotika i henhold til legemiddelloven, sier Viken.

Det er legemiddelloven paragraf 22 som legger føringa for at bruk av blant annet fleinsopp er ulovlig. Blir du tatt for bruk, oppbevaring eller salg, kan du vente en straffereaksjon.

– Besittelse er ulovlig, og straffa du kan få varierer. I små tilfeller kan du forvente et forelegg, og det er stort sett det det er snakk om. Ved større mengder kan du få fengsel i opp mot tre måneder. Hvis du bruker fleinsopp og blir stanset av oss og er påvirket av det narkotiske stoffet i fleinsopp, kan du bli straffa for det og fratatt førerkortet, sier Viken.

– Hvor store mengder kan du besitte før det blir et straffbart forhold?

– I forhold til tørka materiale er det 20 gram som er grensa for ulovlighet.

Ønsker tips om innhøsting

Selv om bruk av fleinsopp er ulovlig, er det lite politiet får gjort med at enkelte velger å plukke den med tanke på inntak.

– Hva tenker du om at det vokser fleinsopp like i nærheten av politistasjonen?

– Fleinsoppen vokser vilt, og vi må bare forholde oss til at det vokser og at den innehar de virkestoffene den har, sier Viken, og legger til:

– Jeg regner med at de fleste er kjent med innholdet, og opplever at folk har god kunnskap om sopp. Det er få tilfeller med uhell av sopp, så de som plukker fleinsopp er nok opplyst om effekten av å innta den, og ønsker å bruke den, sier Viken, og legger til at politiet ønsker tips om observasjoner av fleinsopp-plukking.

– Er det mistanke om at enkelte driver bevisst innhøsting av fleinsopp, er vi interessert i å vite noe om dette. Men vi ønsker samtidig ikke at alle som går omkring og plukker vanlig sopp skal blir mistenkeliggjort. Soppsanking er en viktig del av høstens aktivitet for mange og vi skal ikke bidra til å mistenkeliggjøre sunn soppsanking.