Overhalla Ap registrerer at de store, internasjonale selskapene Panasonic, Hydro og Equinor planlegger en stor batterifabrikk i Norge. De inviterer norske kommuner og regioner til å presentere gode alternativer for lokalisering og rammevilkår.

Tilgang til arbeidskraft, samt god beliggenhet med tanke på logistikk og krafttilgang, er noen av de viktigste kriteriene selskapene legger til grunn når de vil identifisere 10–15 mulige steder som møter behovene for fornybar kraft, vann, logistikkløsninger – og hele 2.000 fagarbeidere.

I de tekniske spesifikasjonene stiller selskapene krav om inntil 1.000 mål tomt og melder samtidig inn et kraftbehov på mellom 100 og 200 megawatt.

Mange kommuner og regioner landet rundt er «på ballen», ikke minst i Trøndelag.

I Namdalen har Grong og Namsos arbeidet med å utrede hver sine prosjekt. Dette blir godt presentert i en artikkel i Namdalsavisa tirsdag. Vi er kjent med at Namdal regionråd har drøftet saken og at Grong og Namsos har presentert hva de har arbeidet med. Overhalla Ap kjenner ikke til at Overhalla kommune er involvert eller at kommuneledelsen har gitt signaler om arbeid med å komme i posisjon eller gi støtte til nabokommunenes prosjekter.

Dette er ei satsing som er for stor til at enkeltkommuner bør fronte egne prosjekter – alene. Vi mener namdalskommunene helst bør opptre samlet og stå bak ett prosjekt. Uansett lokalisering i Namdalen, vil dette gagne hele regionen, da det vil kreve store krav om kompetanse, arbeidsstyrke, grunn og fasiliteter.

Overhalla Ap ber om at Overhalla kommunes politiske og administrative ledelse øyeblikkelig gir sin støtte til arbeidet med å få fram Namdalen som foretrukket region og blir med i utredning av mulig lokalisering og oppfyllelse av øvrige krav.

Overhalla har en åpenbar kandidat til lokalisering: Skage industriområde – Namdalens største sammenhengende industriområde med mye udisponert areal. Statnetts overføringslinjer går rett over området, det er god tilgang på vann, og nærheten til Bil1Din vil også ha betydning.

En så stor fabrikk vil uansett tiltrekke seg arbeidskraft nasjonalt (jf. for eksempel Tjeldbergodden eller andre off-/on-shoreanlegg). Lokalt kan arbeidsmarkedet være hele Midtre/Indre (og delvis ytre Namdal) og nordre del av Innherred. Selskapene som skal bygge og drive antyder at 60 minutters reiseveg er akseptabelt.

Overhalla har et sterkt og offensivt næringsliv fra før – med evne og vilje til å tenke stort, og med betydelig kompetanse og handlekraft. Kommunen og næringslivet kan og bør bidra sammen med nabokommunene til å fremme en god søknad.

Les også

Namdalen må på banen i kampen om batterifabrikk