Jeg registrerer at det knives om å få en batterifabrikk til Namdalen. Det kan høres forlokkende ut med 2.000 nye arbeidsplasser og jeg skjønner at næringslivet og kommune gnir seg i hendene for nye framtidsutsikter.

Jeg har gått litt nærmere ned i materien og jeg er ikke fult så ivrig på denne industrien rett utenfor stuedøra mi. Jeg vil mest sannsynlig se og kanskje høre deler av anlegget som er gedigent stort med behov for 1.000 mål mark. Bare bygningsmassen trenger område så stort som 30 fotballbaner og vil bli 20 meter høyt. Da vil skog, myr, berg og dyrelivet der det er tiltenkt forsvinne. Det er nærmarka mi som vurderes som aktuelt område. Sævik mot Kvaholmen ligger nærmest et steinkast fra Digerneset og Kammen der jeg har bodd i nesten 20 år. Jeg har valgt å bo her fordi det er et fredelig område og jeg har en fantastisk utsikt fra stuevinduet der jeg ser fjell og fjord. Det vil jeg fortsette med i framtiden.

Ser denne fabrikken har behov for voldsomt til kraft for å klare å produsere disse batteriene. De antyder 100-200 MW og det vil si at det trengs 4 X Hundhammerfjellet vindkraftanlegg (Nærøysund kommune) for å dekke opp kraften de trenger for å holde fabrikken i gang. Heller ikke Sørmarkfjellet vindkraftanlegg i Flatanger som er under utbygging vil klare å dekke opp fabrikkens etterspørsel. For å holde hjulene i gang på denne fabrikken vil den trenge strøm pr. år tilsvarende det 55.000 husstander bruker i året. Det er et enormt forbruk!

Denne kraften skal komme fra grønn energi, det vil si vindkraft eller solcelle. EU regner ikke vannkraft som grønn energi og da sier det seg selv at vi må bygge ut mer vindkraft for å dekke opp dette behovet. Da kan vi si farvel til Innvordfjellet og Breivikfjellet. Breivikfjellet er nabofjellet til Hemna og ble konsesjonssøkt i 2010 (søker trakk søknaden tilbake), å ta fram den søknaden fra skuffen igjen er ikke noe langvarig arbeid. Men da må Namsos kommune gå en runde med seg selv og ta fram det de skrev i høringsuttalelsen til nasjonale rammer for vindkraft i 2019. De ønsket ikke vindkraft til kommunen. Det kommer til å tvinge seg fram at det trengs nye områder for å bygge ut vindkraft skal de klare etablere dette enorme industriområde og forsyne de med nok strøm i framtiden. Da vil jo det bli naturlig at det skjer i nærheten av de som trenger kraften.

Så har vi lokkemidlet fra Panasonic, Hydro og Equinor til kommunen om at dette blir en stor arbeidsplass med 2000 ansatte. Det må vi ta med en klype salt og hvor realistisk er det? Hva lovte ikke vindkraftindustien da de kom på banen i Norge. Det skulle bli hundrevis med arbeidsplasser. Ja, under utbyggingen har vi sett det har vært behov, men det er hovedsakelig utenlandsk arbeidskraft med delvis dårlige kontrakter og underbetalte. Nå når flere vindkraftanlegg er ferdigstilte ser vi lite med faste arbeidsplasser. Hva kan vi forvente av en batterifabrikk? At nordmenn strømmer til for å ville ta seg arbeid? Neppe, vi vil se 50-75 % utenlandsk arbeidskraft på denne fabrikken.

Det som vi også må tenke litt over er når batteriene streiker er det ikke økonomisk å reparere de. De er avanserte og gjenvinne, noe av batteriet blir behandlet her i Norge, men deler sendes til Tyskland, Belgia, Frankrike og USA. Hva som skjer med delene der har jeg ikke satt meg inn i. Det er lettvint å sende problemene bort, da ser vi ikke mer til de og vi kan fortsette fråtseriet.

Ta med deg dette hvis du orker å bry deg og tar en avgjørelse på hva du mener, er dette noe for oss Namsosinger?

Les også

Namdalen må på banen i kampen om batterifabrikk