NAMSOS: Tidligere har to beboere og to ansatte testet positivt. Kommuneoverlegen vurderer at det er sannsynlig at dette dreier seg om omikron-smitte.

De beboerne som tidligere har testet positivt forventes å være ut av isolasjon i løpet av kommende uke. Den beboeren som er smittet nå, isoleres på egen avdeling, opplyser Namsos kommune.

– Strategien nå er å begrense og forsinke smitte mest mulig, hindre personellet i å bli smittet, og hindre at smitten sprer seg utenfor avdelingen. Blant annet vil mat og medisiner leveres til den aktuelle avdelinga, forteller fungerende kommuneoverlege, Leif Bjermer.

Det ble også raskt laget en plan for personell, blant annet med tiltak for å unngå at personell og ansatte beveger seg mellom forskjellige avdelinger, og minst mulig rullering av ansatte mellom pasientene. Testing av ansatte og pasienter ble iverksatt, og ansatte tester seg daglig.

– Den aktuelle avdelinga ble raskt stengt da smitten ble oppdaget, og det vurderes fortløpende om dette skal omfatte hele helsehuset.