Befriende at Trine taler sine egne midt imot

Foto:

Av
DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.Regjeringa vil ha en åpning for, i verste fall, å kunne innføre portforbud. Et lovforslag for å få nødvendige hjemler er derfor sendt på høring. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) poengterer at det i dag ikke er aktuelt å innføre portforbud eller noe som likner. Dette er noe hun håper aldri blir nødvendig.

Men regjeringa vil likevel sikre seg nødvendige fullmakter til å vedta et så strengt tiltak som portforbud dersom det skulle vise seg å bli absolutt nødvendig. Erfaringene fra korona-pandemien, ikke minst fra andre land, viser at det kan bli behov for svært omfattende og inngripende tiltak. Situasjonen kan endre seg på kort tid. Da gjelder det å være forberedt hvis smitten kommer helt ut av kontroll.

Det foreslås derfor en ny paragraf i smittevernloven som gir regjeringen fullmakt til å forby personer å oppholde seg på steder der allmennheten ferdes. Det innebærer i realiteten en plikt til å holde seg hjemme og på den måten hindre nærkontakt med andre utenfor hjemmet. Smittevernloven gir allerede grunnlag for en rekke inngripende tiltak, men det trengs en ny lovhjemmel for å innføre portforbud. Etter at høringen er over, vil regjeringa ventelig komme med et endelig forslag som legges fram for Stortinget.

Frp har allerede vendt tommelen ned. De er ikke alene om det. Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande advarer regjeringa i denne saken. Hun vil ikke ha noen åpning for å kunne innføre portforbud. «Demokratier bygger på at vi har tillit til hverandre», skriver hun på Facebook. Trine Skei Grande mener at portforbud er å sette folk i fengsel i sitt eget hjem. Hun viser til at myndighetene og folket har spilt på lag i pandemien. Det har hun rett i.

Det er forståelig at regjeringa ønsker å være forberedt på lovmessig å kunne møte en ekstremt alvorlig korona-situasjon. Men det hører med til historien at selv Folkehelseinstituttet (FHI) er sterkt kritisk til et portforbud. «Samlet sett vurderer vi at den marginale gevinsten av portforbud, selv i den strengeste form, er liten», uttaler FHI. Et portforbud blir ifølge instituttet unødvendig dersom man gjennom andre tiltak klarer å redusere antallet menneskelige kontakter. FHI poengterer at et portforbud «kan utfordre menneskerettighetene».

Dette er klare ord som bør veie tungt. Tanken om portforbud bør droppes. Politikerne bør lytte til Camilla Stoltenberg & co. Samtidig er det befriende at Trine Skei Grande taler sine egne midt imot. Vi har så langt klart oss godt gjennom korona-pandemien med mange oppfordringer og noen få påbud og forbud. Gjensidig tillit og dugnadsånd har vært avgjørende for å lykkes. Det bør være rettesnoren også dersom krisen, mot formodning, skulle bli mer alvorlig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken