Gå til sidens hovedinnhold

Beklager, Myrvold. Her ble det vel mye feil!

Når utgangspunktet er som galest, blir svaret oftest som originalest. Beklager, Myrvold, men det var det som slo meg da jeg leste innlegget ditt. For her ble det vel mye feil. Derfor vil jeg kommentere noe av det jeg mener er «som galest».

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Les også

Namsos kommune «melker» innbyggerne

Det viktigste først: Namsos kommune manipulerer selvsagt ikke reglene om eiendomsskatt. Ei heller måten eiendommene blir taksert på. Kommunen følger lover og retningslinjer, og har brukt profesjonelle aktører til å taksere eiendommer.

Det stemmer at gamle Namsos kommune valgte å taksere eiendommene i 2017. Når det ble gjort, var det ikke minst for å få et rettest mulig takstgrunnlag.

Da jeg gikk på som ordfører i 2015, var det maksimal skattetakst på eiendomsskatten i Namsos – 7 promille. I tråd med politiske løfter, ga vi beskjed om at inntekten fra eiendomsskatten skulle fryses, slik at kommunens inntekt i rene kroner sto fast. Det medførte at promillen sank fra 7 til 2,9 promille fra 2018, fordi takseringsgrunnlaget steg og vi lokalt ga beskjed om at det ikke skulle kreves inn et større kronebeløp enn tidligere.

Fra 1. januar 2020 ble vi en ny kommune. I den forbindelse ble det også gjennomført taksering i Namdalseid, Fosnes og Lund. Fra 2020 ble det også sentralt fra justeringer i taksten for boliger og fritidsboliger. Ny promilletakst i den nye kommunen ble da 3,9. Men også i denne runden var den lokale politiske bestillingen at det IKKE skulle kreves inn et høyere kronebeløp enn de tre kommunene til sammen hadde gjort tidligere, dvs. kun korrigert for nye bygg.

Så nei, det er ikke regjeringens vedtak om å sette høyeste promilletakst til 4 som har påvirket Namsos kommunes innkreving av eiendomsskatt. Det er det lokale politiske vedtak som har – drevet av Arbeiderpartiets valgløfte fra 2015 om å redusere eiendomsskatten. Og siden den gang er den redusert gjennom at det samlede kronebeløpet som kreves inn er «frosset».

Om en framtidig rødgrønn regjering skulle heve maksgrensen for eiendomsskatten igjen, kan jeg i alle fall love at det Namsos Arbeiderparti har lovet vil gjelde for Namsos: Her skal eiendomsskatten helst nedover – eller i det minste fryses på dagens kronebeløp.

Hva planene om Campus på Nexans-tomta angår – så er det som Myrvold helt sikkert vet først og fremst opp til Nord universitet og Trøndelag fylkeskommune om de vil flytte henholdsvis Nord universitet Namsos og Olav Duun VGS til Nexans-området. Det vil trolig bli klart i løpet av inneværende år. Vi bør etter mitt skjønn, og i tråd med forslaget i ny sentrumsplan, uansett planlegge langsiktig for en ny bydel på og rundt Nexans-tomta.

Ellers er jeg glad for å registrere at Myrvold gir meg æren for medieoppslag jeg ikke har vært med på også. Jeg satser på at det betyr at jeg er relativt synlig for innbyggerne i kommunen. Men jeg har altså ikke sagt noe offentlig om kommunens nylig vedtatte eiendomsstrategi. Men jeg kan opplyse om at vedtaket ble gjort av et enstemmig kommunestyre – inkludert å begynne prosessen med å avhende eller sanere fire konkrete bygg. Kanskje ikke så rart all den tid eiendomsstrategien slår fast at vår fortsatt ganske nye kommune trenger mellom 90 000 og 100 000 kvadratmeter bygg – men eier 154 000.

Kommunestyret var ikke enstemmig da det ble bestemt å gjennomføre forsøket om elsparkesykkel i Namsos by – i samarbeid med AtB, Tier og MN Vekst. Men hele 37 av 41 sa ja til å bruke 300 000 kroner til dette. Penger som for øvrig går til MN Vekst for å gjøre den praktiske jobben i forsøket. Så gjenstår det å se om Tier eller en annen kommersiell aktør kommer til å satse på dette tilbudet i framtida. For her er jeg helt enig – en kommune skal ikke sponse drifta av et elsparkesykkel-tilbud. Men det blir noe annet å være med på et forsøk initiert av AtB – for å finne ut om Namsos i framtida kan egne seg for dette – eller andre «mikromobilitetstilbud».

Hva planer om trapp opp til Klompen angår. En eventuell trapp kommer selvsagt ikke til å bli finansiert av kommunen. Men et enstemmig formannskap vedtok å si ja til søknaden fra Namsos næringsforening om å støtte forprosjektet med 250 000 kroner fra kommunens næringsfond. Kanskje finner de ut at prosjektet ikke lar seg gjennomføre, eller kanskje blir det noe av.

Uansett – som ordfører er jeg kjempeglad for at det finnes initiativrike innbyggere som ønsker vekst og utvikling i kommunen sin. Mer enn noe annet er det DET enhver kommune trenger. For det er folk som VIL noe som skaper arbeidsplasser og aktivitet, som igjen gir økte skatte- og overføringsinntekter. Og da kan vi klare å ta eiendomsskatten ytterligere ned også.

Kommentarer til denne saken