GRONG: – Vi vet ikke hvor stort problemet er, og vi vet ikke hvor mange det er som bruker denne gangvegen til snarveg. Men vi har fått bekymringsmeldinger fra foreldre om at barna deres forteller at det er en del trafikk på vegen som ikke skal være der når de er på tur til og fra skolen, og da må vi ta det på alvor, sier avdelingsleder kommunalteknikk, Knut Melvin Myklebust.

Som en følge av det har han blant annet vært i kontakt med politiet og de har lovet å holde et lite oppsyn med vegen for å avdekke ulovlig kjøring.

– De har allerede vært på stedet og holdt kontroll en gang, og de kommer tilbake.

Det er tre boliger langs gangvegen, og de og deres gjester har lov til å kjøre vegen fram til husene.

– Det er ikke disse vi har blitt varslet om. Men kommunen brukte 400.000 kroner på å oppruste gangvegen med blant annet asfalt nå i sommer, og da har det tydeligvis blitt fristende for enkelte å bruke den som en snarveg mellom den gamle jernbaneundergangen over Ravnklovegen og ned til Rønningen, sier Myklebust.

Det selv om det neppe blir mer en kanskje 100 meter lengre å kjøre inn på Formofossvegen/Medjåvegen, gjennom den nye undergangen og ned til barnehagen på Rønningen.

– Som sagt så vet vi ikke hvor omfattende den ulovlige kjøringa er, men siden dette er skolevegen for mange unger og ungdommer så vil vi ha det stoppet. Og vi vil helst ha det stoppet uten at vi må opp med bom eller andre former for stengsel. Det er til hinder for dem som bor langs vegen og ikke minst blir det til hinder for brøyting. Folk må respektere skiltene som står, og kjøre rundt. Det kan i det verste fall være nok med en bil som møter en unge for at dette skal bli en katastrofe, sier han.