Hva næringsminister Jan Christian Vestre (35) kan finne på som statsråd, er en av spenningsmomentene i tiden som kommer. Fra næringslivet er han kjent som daglig leder av familieeide utemøbelselskapet Vestre AS. Han er prisbelønt for sine tiltak innen grønn omstilling og bærekraft. Han vil kunne boltre seg med ambisjonene i Hurdalsplattformen. Flere skal komme i jobb, aktivitet i hele landet, øke eksporten og klimagassutslippene skal kuttes med 55 prosent.

Kritikken mot det politiske systemet i Norge har vært, at altfor få politikere har erfaring fra det virkelige arbeidslivet. Slik er det ikke med Vestre. Han måtte overta familiebedriften da faren hans døde brått for 10 år siden. Da var dagens næringslivsleder Vestre bare 26 år.

I et leserinnlegg i Trønderdebatt skriver han: «Som næringsminister er det ingen ulempe å ha hatt skoene på, og kjent på de konkrete utfordringene små- og mellomstore bedrifter og større bedrifter møter, og hvilke behov de har. Jeg er overbevist om at det er avgjørende å spille på lag med næringslivet.»

Lovende, men likevel lurer mange næringslivsledere på hvilke grep den nye regjeringa vil ta. Når de i Hurdalsplattformen skriver at de skal ha gode, forutsigbare og stabile rammevilkår, som bidrar til fortsatt private investeringer og økt vekst. Hva vil slike flotte ord innebære i praktisk politikk?

Og Ikke minst: Oppfylle kravene til grønt skifte og klimautslipp. Det innebærer mye mer enn at du og jeg kjøper elbil. Det innebærer at små bedrifter eksempelvis må skifte ut sine anleggsmaskiner fra fossilt til el-maskiner. Denne prosessen er allerede kommet godt i gang, men om ikke staten bidrar med støtteordninger, vil noe falle ifra. Bedrifter som betyr mye for små grender. Da kommer en inne på dette å ta hele landet i bruk, som regjeringskameratene er så opptatt av skal forsterkes.

Hva skiller næringslivspolitikken til den nye regjeringa fra forgjengerne? Utenom skattepolitikken? En aktiv næringslivspolitikk er avgjørende for at vi fortsatt skal være et land med spredt bosetning. Det er det som skiller oss fra Sverige hvor landsbygda Nord-Sverige er lagt brakk. Folket har blitt samlet i store byer.

Det er ikke slik vi vil ha det Norge. Derfor er det viktig at politikere har grep om rattet og styrer samfunnsutviklinga. Hurdalsplattformen mangler ikke på ambisjoner i den retninga.

Terje Sørvik (Ap) fra Rørvik har i flere år vært en markant næringspolitiker på fylkesplan. Under valgkampen hamret han løs på tanken om at en ny regjering vil styrke fylkeskommunen som samfunnsutvikler. Solberg-regjeringa dreide næringsutvikling mot nasjonale ordninger og foretok store kutt i de regionale utviklingsmidlene.

I sin første opptreden fra Stortingets talerstol fulgte Sørvik opp dette. Han sa at regionale utviklingsmidler bidrar til å realisere viktige, også nasjonale satsinger. Fordi midlene fordeles til fylkene som har god kjennskap til utfordringene i de ulike regionene, kan også̊ ressursene tilpasses som denne særskilte forutsetninger og utfordringer.

Å skape nye bedrifter, om det handler om lefsebaking, batterifabrikker eller utvikling av spill, som gir varige arbeidsplasser er samspill fra en rekke aktører, offentlig som privat.

Vi kan skru tiden tilbake til hjørnesteinsbedriften Lierne Bakeri ble lagt ned av Orkla i 2014. Et stort tap, og man fryktet at en befolkningsnedgang på 11 prosent i fjellbyga Lierne. Som fylkesråd for næring var Sørvik tett saken. Et statlig omstillingsprosjekt på 60 millioner kroner, fordelt på 30 millioner kroner fra Staten, 15 millioner kroner fra fylkeskommunen og 15 millioner kommunale kroner, ble vedtatt.

Hvordan det gikk? Siden 2015 har de i Lierne skapt 135 nye arbeidsplasser og har hundre nye i sikte om prognosene slår til.

Det uten en eneste oppdrettslaks i garnet. I dag bor det i overkant av 1300 innbyggere i Lierne kommune. De har etter knallhard og målbevisst jobbing i samspill med offentlige etater og private investorer bevist at distriktspolitikk handler om mer enn å skyte noen ulvetisper.

Næringsministeren har satt seg som mål å besøke 100 bedrifter før jul for å ha grunnlag til å iverksette statlige tiltak som treffer blink. Lierneordfører Bente Estil bør benytte anledninga og by på den kjente gjestfriheten en finner i Lierne. Det er også lærerikt, selv for en minister også.