SKLINNA: Foreninga skriver på sine heimesider at de i april ble kjent med at Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS ønsket å etablere seg rett utenfor grensen til Sklinna naturreservat og Ramsarområde.

– Mange har engasjert seg mot planene, og Fylkesmannen i Trøndelag og Norsk institutt for naturforskning (Nina) har frarådet det på det sterkeste. Til tross for dette hilser altså kommunen etableringen velkommen, skriver NOF, som viser til vedtak gjort i formannskapet i Leka i forrige uke.

Fikk tillatelse til å etablere ny lokalitet ved Sklinna med tre mot to stemmer

– Uforsvarlig

Generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken synes det er direkte skremmende at Leka kommune er positive i vedtaket.

– Det er en uansvarlig og kunnskapsløs måte å forvalte kjempestore naturverdier på. Verden er i en dyp naturkrise, og det er overraskende at en kommune har anledning til å fatte slike vedtak nå i 2020, sier han.

Derfor ber foreninga nå om at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) snarest mulig sørger for at området blir vernet i tråd med fylkesmannens forslag og Stortingets ønske om å prioritere utvidelser av Ramsarområder i framtidig vern.

– Gjennom å gi forskrift om midlertidig vern av dette området i medhold av naturmangfoldloven § 45, kan kommunens planer legges på is inntil området blir endelig vernet gjennom kongelig resolusjon, skriver naturvernorganisasjonen, som forventer at staten setter en stopper for planene.

Kritisk til oppdrett ved Sklinna

– Må kjenne sin besøkelsestid

I henvendelsen til ministeren minner NOF om det overordnede ansvaret staten har for at Ramsarområdene ivaretas på en god måte i tråd med konvensjonens forpliktelser.

– Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn må kjenne sin besøkelsestid, og sørge for at dette området blir vernet, og ikke ødelagt, påpeker generalsekretær Solbakken.

I formannskapsmøtet i forrige uke ble det vedtatt med tre mot to stemmer å gi tillatelse til etablering av lokaliteten ved Sklinna. Torsdag denne uka skal saken opp i kommunestyret.

Nye områder aktuelle for vern

Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

  • Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ble stiftet i 1957, og er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern
  • En viktig del av arbeidet har vært å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Etter hvert har bevaring av fugleartene og deres leveområder blitt mer sentralt i foreningens arbeid
  • NOF har ca. 11 000 medlemmer (2020) og har 13 ansatte. Sekretariatet ligger i Trondheim
  • NOF er partner av BirdLife International og er derfor med på å sikre viktige leveområder for fugler over hele verden, både gjennom samarbeid og ved egne prosjekter

(Kilde: Norsk Ornitologisk Forening)