Det er lite framtidsrettet av regjeringa å fjerne dagens investeringstilskudd til bygging av sykeheimsplasser og andre bygg, som omsorgsboliger som leverer viktige helsetjenester. Samtidig som de har pålagt kommunene å sørge for at eldre skal ha en trygg og god alderdom. Dette henger ikke på greip.

Lekaordfører Elisabeth Helmersens (Ap) første reaksjon på kuttet var: «Katastrofalt». Leka kommune har planlagt åpning av ny sykeheim i 2025. En helt nødvendig investering for bygget er nedslitt og preget av råte. Investeringstilskuddet fra Husbanken har vært avgjørende for at den lille kommunen kan bruke 120 millioner kroner til en ny sykeheim. Ut av det blå, eller rødt/grønt, vil det tvinge seg fram at lekværingene må sette prosjektet på vent. I en tid hvor de allerede driver ulovlig. Kommunen oppfyller ikke brannforskriftene ved sykeheimen.

Det er ikke bare Helmersen som reagerer sterkt. Finansdirektør Olaf Løberg i Trondheim kommune opplyser til Adresseavisen, at fjerningen av tilskuddet vil føre til at kommunen må ta opp et ekstra låneopptak på 1,1 milliard kroner. Dette vil ramme alle kommunene som har en stram kommuneøkonomi. De fleste har det.

Finansdirektøren mener at dette forslaget fra regjeringa umulig kan få flertall når statsbudsjettet skal behandles i Stortinget. Helseminister Kjerkol begrunner forslaget med at den økonomiske situasjon for landet tilsier at slike stimuleringsmidler ikke vil bli prioritert.

Hun vet bedre enn de fleste at behovet for sykeheimsplasser er stort i dag. Mange eldre plasseres i omsorgsboliger hvor loven gir åpning for mindre bemanning. Det betyr at syke eldre ikke får tilstrekkelig medisinsk omsorg og pleie. Det er bemerkelsesverdig at stortingsrepresentantene Per Olav Tyldum (Sp) og Terje Sørvik (Ap) ikke står opp for Leka-samfunnet.

Stortingsrepresentanter må vokte seg vel for å ikke bli nikkedukker for partiledelsen og regjeringa. Vi ser nå at det stor misnøye med forslagene til økt grunnrenteskatt for kraftindustrien og havbruksnæringa. Regjeringspartiene har på ingen måte klart å overbevise kystkommuner, fylkeskommuner og egne ordførere om at denne omlegginga vil medføre en økonomisk gevinst for dem. Heller ikke Sørvik eller Tyldum har klart det. Det har blitt lagt merke til.

Det er bare flott at befolkninga blir eldre og friske eldre er en stor verdi for samfunnet. Likevel innebærer eldrebølgen at det blir langt flere mennesker som trenger offentlige helsetjenester. Dagens regjering må få hjelp til å tenke klart og se inn i framtida. Det er flere enn Leka kommune som kan komme i dype problemer.