Betaler i dyre dommer for svenske turnusleger i karantene

De minste kommunene i Namdalen betaler millioner i korona-utgifter. Leka har så langt hatt 1,6 millioner i ekstrautgifter – og en del av beløpet skyldes svenske turnusleger i karantene.