Friskolene er derfor et viktig og positivt supplement til den offentlige skolen.

Jeg er selv elev ved Bjørkly skole, som er en kristen tiårig privatskole som ligger på Klinga i Namsos kommune. Foreldrene mine valgte denne skolen fordi de er kristne og ønsket at jeg og søsknene mine skulle gå på en skole som gjenspeiler livssynet deres. For det er jo ikke sånn at offentlige skoler er verdinøytrale. Tvert imot formidler også disse skolene et syn på livet (livssyn). Slik jeg ser det er det et ateistisk eller sekulært livssyn som er mest fremtredende i den offentlige skolen.

I Norge er vi så heldige å ha et lovverk som sikrer at enhver får leve fritt ut fra sin religiøse overbevisning, og der foreldre har rett til å kunne påvirke barn i tråd med eget livssyn. Så da tenker jeg at det er fint at foreldre kan velge den skolen som passer best med livssynet de selv har. Når barn er modne nok til det, må de imidlertid kunne bestemme selv hvilket livssyn de ønsker å ha, og da også kunne medvirke til hvilken skole de skal gå på.

Jeg er glad for at jeg har fått vokse opp i et samfunn der mangfold og ulikhet heies frem. Det er imidlertid trist og uforståelig å se at den rødgrønne regjeringen så tydelig ikke ønsker flere privatskoler. Jeg opplever det som selvmotsigende at de i det ene øyeblikket ønsker mer mangfold, men samtidig ønsker å snevre inn et mangfoldig utdanningstilbud.

Hvorfor er det så farlig med valgfrihet rundt barnas skolegang? Og hvorfor skal alle barn måtte læres opp i et sekulært livssyn? Hvis offentlig støtte til friskolene fjernes, er det til slutt kun de med tjukkest lommebok som kan ha valgfrihet. Dette synes vi i KrFU er urettferdig og vi i ønsker å kjempe for retten til at foreldre og barn kan velge den skolen de selv har tro for.