Bokgave til et historieinteressert publikum

Namsos bys historielag gir bort bøker til alle helsehus og bo- og servicesentre i Namsos kommune.