Det er ikke noe rart siden det kommer forslag om flere bommer på strekningen, deriblant mellom Rørvik-Kolvereid og Kolvereid-Foldereid. Bommer som vil splitte kommunen og fordyre transport både til arbeid og fritidstilbud betraktelig. Det legges opp til at disse bommene skal finansiere hele veien, siden fylkeskommune og stat ikke ønsker å bidra. På grunn av at det ikke er planlagt noen form for ekstern finansiering, så blir det til tross for skyhøye bomsatser veldig lite ny vei.

Dette er grunnen til at undertegnende og Nærøysund Frp mener at staten må bidra i mye større grad til denne veien. Staten har enorme inntekter fra eksportverdiene av varene som fraktes langs denne veien, da skulle det bare mangle om vi fikk noe igjen også. Dette er et syn vi har sikret bred støtte for i Fremskrittspartiet, derfor la vår stortingsgruppe i fjor frem forslag til Nasjonal Transportplan om at staten skulle overta veien og finansiere oppgradering av den.

Dessverre står Frp alene om å mene at staten skal ta ansvaret for slike viktige veier, de andre partiene vil skyve regningen over på innbyggerne. De gjemmer seg bak pene fraser om at folk heller må bruke kollektiv transport, ja for det er jo et godt alternativ i distrikts Norge..

Ny vei til Nærøysund er ikke et alternativ til frakt av laks med båt, men et supplement. Uansett hvor mye laks vi greier å få flyttet over til sjøtransport, så kommer det til å være behov for en trygg og effektiv vei inn og ut fra vår region. Blir mye av laksen fraktet med båt, så vil det komme varer fra kontinentet i retur som skal fordeles i Trøndelag og Helgeland. Veien er heller ikke bare viktig for varetransporten, men også for persontransporten.

Vi trenger veier der familiene kan kjøre trygt når de skal på ferie, Trondheimstur eller på jobbreiser. Alle har bruk for trygge og effektive veier. Vi i Nærøysund Frp mener det er på tide å børste støvet av vårt gamle slagord «1 Time til E6»

Alle som har jobbet en del med politikk vet at det viktigste er å få regulert og prosjektert nye veier, da har man en bedre sjanse for å kunne få lurt til seg noen kroner i budsjettforhandlinger. Derfor støttet vi et omforent forslag i kommunestyret om å utrede og kostnadsberegne flere traseer for veien, vi støtter også at kommunen legger noen ekstra kroner i potten til dette. Det som var viktig for oss var at dette ikke skal gå på bekostning av planlegging av den traseen som allerede er valgt, men komme som et tillegg. Det som er fordelen om vi uttreder flere alternativer, er at man har et bedre grunnlag for vurderingene og kan få til mer enstemmige vedtak. Slik at vi kan stå samlet i kampen mot fylkes og stat for å få til bidrag derifra.

Vi i Nærøysund Frp skal fortsette å jobbe for statlige og fylkeskommunal finansiering av veien, for oss er det helt uaktuelt å stemme for bompenger som vil føre til økte utgifter for innbyggerne og splitte kommunen.