Ingen økonomisk suksess

I 2016 kjøpte Tilde Sæther (32) og Benjamin Eliassen (29) gård på Skage for 6,2 millioner. Siden den tid kan de telle fridager på ei hånd, og det er fortsatt lenge til de kan tjene penger på jobben.

Alt de tjener på gårdsdrifta går med på å betale lånet de har på gården. Penger til privatforbruk må dermed tjenes i jobb ved siden av gården. Nå håper de – og mange andre bønder – at det skal bli mer lønnsomt å satse på landbruk.

Å være bonde er en livsstil, og alle som går inn i næringa er klar over det. Men slik som utviklinga er nå, er det grenser for hva man skal tåle. Jeg er mest bekymret for dem som kommer etter oss.

Benjamin Eliassen

Aksjon på Val

Mandag ble det gjennomført en aksjon på Val vgs., hvor over 100 personer slo ring om skolen. Mange av dem var framtidige bønder som håper å vinne kampen om bedre økonomiske vilkår.

En av dem som var med på aksjonen er David Wigdahl (18). Om noen år skal han ta over heimgården på Ytre Vikna. Innen da håper han at det blir tatt grep som gjør at det er lettere å være bonde.

Jeg gleder meg veldig til framtida som bonde. Nå håper jeg bare at de som sitter på Stortinget skjønner hva vi prater om, og at folket også skjønner det.

Daniel Wigdahl

Dømt for å ha skadet familiemedlemmer med machete

Trøndelag tingrett har dømt en mann i 40-åra fra Namdalen til ett år og ti måneder i fengsel, og han må også betale de fornærmede i saken til sammen 360.000 kroner i oppreisningserstatninger.

Mannen sto tiltalt for å ha brukt vold mot sin daværende samboer og hennes far. I basketaket den aktuelle natta hentet domfelte en machete fra soverommet, og i slåsskampen som fulgte påførte han begge de fornærmede voksne skader.

Videre var han også tiltalt for å kommet med trusler som skapte alvorlig frykt hos de fornærmede og hos barna som befant seg i huset.

Russen fikk skryt

Koronapandemien har lagt en kraftig demper på feiringa for mange russ, så også i Grong. Likevel har de tatt grep for å gjøre russetida fin for alle sammen, og det har blitt lagt merke til.

Mandag fikk russen besøk av både politi og ordførere – som hadde med seg pizza og gode ord. – Det er en utrolig flott gjeng som på tross av de begrensninger som korona gir, har klart å få til ei fin russetid, skrøt Hege Nordheim-Viken, ordfører i Høylandet.

Vi har brukt veldig mye tid på at russetida skal bli best mulig for alle i den spesielle situasjonen vi er i, og da er det trivelig at det vi gjør blir sett.

Sofie Skogen, russepresident

Uenighet om bauta

Forrige uke kom nyheten om at D.D.E.-bautaen som er planlagt på Festplassen i Namsos, er bestilt. Men ikke alle er enig i at dette er en ideell plassering av hyllestmonumentet av trønderrockerne.

Namsosingen Maria Konstanse Bruun (44) mener at bautaen bør plasseres ved Rock City, og ikke på Festplassen.

Det vil skape et fremmedelement i uterommet der – hvor man helst bør kunne se hverandre og møte andre folk.

Maria Konstanse Bruun