Det blir ingen rødgrønn flertallsregjering. SV sa nei til å gå inn i en slik koalisjon. Den politiske avstanden ble for stor. Nå blir det ventelig en mindretallsregjering av Ap og Sp. Ap-leder Jonas Gahr Støre satset alt på å få både Sp og SV med på laget, men det gikk dessverre ikke. Derfor er det et stort nederlag for Støre at hans plan A ikke lykkes. Den kommende statsministeren må ta til takke med plan B. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kan derimot koste på seg et bredt smil i sitt lønnkammer. Han får oppfylt ønsket om det som har vært Senterpartiets plan A helt siden 2016 – nemlig en regjering uten SV.

Det er beklagelig at de tre rødgrønne partiene ikke klarte å finne et felles grunnlag i de samtalene som har vært på Hurdalssjøen hotell i flere dager. Ap, Sp og SV sikret seg et klart flertall på Stortinget ved høstens valg. Dermed burde det absolutt ha vært mulig å stable på beina en flertallsregjering med forutsigbar politikk for de neste fire årene.

Nå må Støre i stedet belage seg på å måtte forhandle to ganger, først med Sp i regjering og så med opposisjonspartier på Stortinget. SV-leder Audun Lysbakken begrunner SVs nei til regjeringsdeltakelse med at partiet ikke fikk stort nok gjennomslag i politiske saker som er viktig for SV. Det gjaldt spesielt under overskriftene rettferdig fordeling og klimapolitikk. Økt skatt og begrenset oljeleting er stikkord i så måte. Her talte Lysbakken i stor grad for døve ører. Kjøttvekta til både Ap og Sp slo ut i SVs disfavør.

Nå blir SV et opposisjonsparti. Samtidig forventer Lysbakken at en Ap/Sp-regjering vil være lydhør overfor SVs krav, spesielt når det gjelder statsbudsjettet. Men SV får neppe større gjennomslag i Stortinget enn det som ville ha vært tilfelle dersom partiet hadde gått inn i regjering. Snarere tvert om. På den annen side kan Lysbakken benytte muligheten til å være ren og rank og styrke seg i velgernes øyne ved neste korsveg.

Senterpartiet ble årets valgvinner. Partiet klarte å kapre enda flere borgerlig innstilte velgere. Det førte indirekte til at Jonas Gahr Støre nå blir statsminister. Ap og Sp gikk onsdag over fra sonderinger til mer konkrete og avgjørende forhandlinger. Bordet er i ferd med å fange. Støre og Vedum er dømt til å bli enige om en god politikk for landet. Det nest beste behøver slett ikke å være dårlig.