Det har gått fire måneder siden St. Olavs hospital innførte det digitale journalsystemet Helseplattformen. Tidligere i vinter kom Helsetilsynet med en knusende rapport om hvordan innføringa av datasystemet hadde ført til uro og usikkerhet blant ansatte. Helseforetaket Helse Midt-Norge fikk klar beskjed om å sette hospitalet i stand til å yte forsvarlig helsehjelp. Har de klart det?

Tirsdag sendte foretaket ut en pressemelding, som dessverre er nok et bevis på det ufullstendige forarbeidet som måtte ha blitt utført før Helseplattformen gjorde sitt inntog med brask og bram. Siden i november har 16.438 brev til unike mottakere ikke nådd fram. I overkant gjelder det 10.000 brev til pasienter og over 6.000 brev til fastleger. De ansatte ved sykehuset fikk beskjed om brevene var sendt og levde dermed i god tro. De ble lurt.

En behøver ikke å være fagutdannet for å forstå at dette svekker pasientsikkerheten.

Det var fastlegene som begynte å etterspørre brevene, som kan inneholde råd om medisinbruk, oppfølging av blodprøver, blodtrykk og rehabilitering. Fylkeslegen i Trøndelag stiller absolutt et betimelig spørsmål. Hvordan kunne det gå fire måneder før dette ble oppdaget? En får håpe i det lengste at dette ikke medfører at det blir ytterligere belastninger hos pasienter. En behøver ikke å være fagutdannet for å forstå at dette svekker pasientsikkerheten.

Det er betryggende at sykehusene i Namsos og Levanger har fått utsatt innføringa av Helseplattformen til en klarer å få skikk på systemet ved St. Olavs. Alle er enig om at det er viktig med digitalt verktøy som bidrar til å styrke informasjonsflyten og pasientsikkerheten. For helsevesenet må digitaliseres ytterligere for å skape rom for at helsepersonell får økte medisinske forutsetninger og tidsbruk til å behandle sine pasienter. En byggeleder gir ikke sine ansatte nye verktøy de ikke klarer å løfte fra bakken. Slik er det på alle arbeidsplasser.

St. Olavs hospital er selve livsnerven for sykehusdriften i Midt-Norge. Når det ikke går på skinner der, får det uheldige konsekvenser for oss alle.

Flere kommuner hevder de har hatt utbytte av å benytte seg av Helseplattformen. Ingenting er bedre enn det. Er det slik da at de ansatte ved St. Olavs ikke er endringsvillig? Nei, det er nok ikke der problemet ligger. Helseplattformen har tydelig vist at den ikke er tilpasset sykehusdrift, selv om noe kan fungere Torsdag trakk administrerende direktør Torbjørg Vanvik seg som sjef for Helseplattformen AS. Hun har hatt det øverste ansvaret, men har ikke vært alene om å kjøre milliardprosjektet på ville veger. Det store spørsmålet nå er hvordan en skal komme seg ut av uføret uten at det setter folks helse yttterlige på spill?.