Klima og miljø kommer stadig oftere på dagsorden, det er jeg personlig glad for. Jeg mener vi må ta vare på naturen vår, for vi har bare en klode. Det jeg ikke er like begeistret for, er kostbar symbolpolitikk uten effekt.

Slik politikk ser vi hele tiden. For ikke lenge siden vedtok fylkestinget i Trøndelag at ATB kan bruke opptil 30 millioner for å fylle biodiesel på bussene sine. I saksframlegget sto det at dette ikke vil ha noe som helst betydning for det nasjonale klimaregnskapet. Altså 30 millioner på ren symbolpolitikk, det sto til og med i sakspapirene. Likevel så valgte nesten hele fylkestinget å stemme for dette. FrP sto nesten alene om å stemme mot dette.

Flere partier tar nå til orde for å elektrifisere sokkelen, det til en kostnad av 50 milliarder. Det vil ikke ha noen global klimaeffekt, men vil i tillegg til de 50 milliardene koste norske forbrukere masse penger i økt strømpris. På toppen av det hele så mener flere av de samme partiene at vi skal bygge ned norsk natur med vindturbiner for å skaffe denne strømmen. Vi i FrP sier klart og tydelig nei til dette.

De samme partiene tar også til orde for en 3-dobling av den særnorske co2 avgiften, en avgift konkurrerende bedrifter i utlandet ikke har. Dermed får norske bedrifter enda et handikap i konkurranse med resten av verden. Er det virkelig noen som tror vi hjelper klima, om porselensproduksjonen i Porsgrund blir flyttet til Kina? Eller hva med alle som bruker «avgiftsfri» diesel? Prisen på denne dieselen vil øke med 3 kroner om disse partiene får viljen sin. I tillegg vil prisen på vanlig bensin og diesel øke like mye, det vil ramme alle i distriktene særlig hardt. Derfor sier vi i FrP klart nei til dette også.

Det skal lønne seg å være miljøvennlig og i tillegg skal kommune, fylkeskommune og stat bruke innkjøpsmakten sin til å være miljøvennlig. Men det må skje med fornuft. Det er rett at biler som forurenser lite skal koste mindre enn de som forurenser mye, det samme med en rekke andre produkter. Samtidig så kan ikke politikerne vedta at vi bare skal bruke teknologi som ikke er ferdig utviklet enda.

I siste fylkesting før sommeren så fikk jeg omsider gjennomslag for at alle brukte brøytestikker av plast skal leveres til resirkulering. Det kan virke som en veldig liten ting, men det er summen av alle disse konkrete tingene som drar lasset. Ikke kostbar symbolpolitikk uten effekt. Plast i naturen er et problem som virkelig bekymrer meg. Derfor er jeg glad for at FrP har fått satt ekstra fokus på bekjempelse av plast i havene de siste årene.

Ta vare på naturen vår, men bruk pengene på tiltak som virker - ikke kast de ut vinduet.