Er det ikke en budsjettsprell Namsos kommune holder på med da, når de vil bygge en barnehage vi ikke har behov for?

48 millioner kroner for ny barnehage, når det er overkapasitet på barnehager i Namsos? Leste også at det kostet ca 800.000 pr år for oppvarming av Samfunnshuset som står tomt. Siden vi ikke kan ha noen økonomiske sprell i årene framover, har ikke Namsos råd til oppussing av dette bygget.

Her i byen har vi to ungdomsskoler som råtner på rot, som glatt kunne bli til EN ny ungdomsskole. Behovet for nye institusjonsplasser for eldre, burde også prioriteres foran ny barnehage. Kommunen beskriver jo dette selv, da de begrunner situasjonen med økende andel eldre innbyggere.

Er det hatet mot private barnehager på venstresiden, som begrenser bruk av sunn fornuft?

Hva med å se til nabokommunene, der de satser friskt på nye arbeidsplasser. Det nytter ikke å se på seg selv som verdens navle og tro at bedrifter og næringsliv ber på sine knær for å etablere seg her. Det må tilrettelegges og man må gi gunstige betingelser for å lokke de hit. Uten nye arbeidsplasser, vil vi fortsatt ha synkende innbyggertall i Namsos.

Hadde sykehuset i Namsos blitt nedlagt, hadde hele korthuset falt. Er det helt utenkelig at kan skje? Jeg ville følt meg tryggere med to bein å stå på.

Det blir ikke flere innbyggere og flere barnefødsler av ny barnehage. Det må nye og flere arbeidsplasser til, for at det skal skje.