Gå til sidens hovedinnhold

Bygg nytt kulturhus på tuftene etter Samfunnshuset

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Lokaldemokratiet har talt. Ungdomsrådet har talt, og blitt hørt. Et stort flertall av representantene i Namsos kommunestyre valgte å følge forslaget til Sp om at Samfunnshuset skal saneres. I tråd med kommunedirektørens innstilling.

Lokalpolitikere er satt til å ta beslutninger på vegne av innbyggerne. Enkelte ganger vil de få vanskelig saker på bordet. Som skjebnen til samfunnshuset. Flere politikere sa under debatten, at de ikke kunne la seg styre av følelsene til de som ville bevare Samfunnshuset.

Jo, dette var en sak med mange følelser blant dem som har hatt en nært forhold til Samfunnshuset, men saken handlet om mye mer enn følelser. Det handlet om bygget, som et kulturminne, og Namsos sin evne og vilje til å ivareta en bygning fra gjenreisningsperioden målt opp mot økonomiske rammer.

Vedtaket ligger der, men etterhvert kan det komme andre instanser på banen. Eksempelvis Riksantikvaren. Har Samfunnshuset i Namsos en nasjonal verdi, kan bygget bestå. Det får tiden vise.

Politikerne vil bygge et nytt Rådhus på restene av dagens Samfunnshus. Et mindre bygg, men er dette riktig bruk av beholdninga i felleskassa? Kommunen har kjøpt Forsikringsgården til kontorlokaler. Flere kommuneansatte har flyttet inn i de moderne lokalene til Namdalshagen. Dessuten må det være mulig å legge flere av de kommunale stillingene til Namdalseid og Jøa.

Kommunedirektøren åpner for å rive dagens Kulturhus for å frigjøre tomta til en ny sykeheim. Om en ikke i like stor grad har behov for et Rådhus og virkelig vil gi noe som gjør at Ungdomsrådet blir hørt, at unge vil bosette seg i Namsos, kan en like godt bygge et nytt Kulturhus der Samfunnshuset står nå.

For et nytt Kulturhus må komme. Det har blant andre Steinkjer kommune forstått verdien av. De løfter fram kulturen og vil få betalt tilbake i rikelig monn. Godt omdømme, men aller mest økt bolyst. Et nytt moderne kulturhus i Namsos sentrum vil kunne knytte folket sammen og være et signal om at kulturbyen Namsos puster friskt. Det skal bli interessant å se hvilke vyer den politiske ledelsen, med Sp på slep, har for kulturens betydning og rammevilkår.

Kommentarer til denne saken