Det har gått noen år siden ordfører Svein Lorentsens drøm om Kystriksvegen fra Namsos til Ytre Namdal. Vegen kom til Lund, men da våknet bl.a. de politiske krefter i Ytre Namdal og Høylandet for Skrøyvdalsvegen. Samarbeidet mellom ytre og midtre Namdal hadde ikke vært bra i lang tid. Det hadde på en måte blitt en bitter strid mellom partene.

Som et eksempel husker jeg at da jeg som sekretær i Namsos Handelsstands Forening foreslo et nærmere samarbeid mellom handelsstandsforeningene i Rørvik og Namsos, kom det et svar fra Rørvik at de ville helle samarbeide med Trondheim enn med Namsos.

Denne holdningen kjente jeg igjen da det skulle legges til rette for en raskere veg mellom Ytre og Midtre Namdal. Da kom forslaget om Skrøyvdalsvegen. Trafikken skulle ledes utenom Namsos. De hadde meget dyktige ordførere som overtalte Fylkestinget om Skrøyvdalsvegen. Det ble riktignok sagt at dette skulle ikke gå på bekostning av Kystriksvegen.

Men Skrøyvdalsprosjektet ble jo som kjent mange ganger dyrere enn beregnet. Og et gedigent vedlikehold. Det ble selvfølgelig stopp for Kystriksvegen.

Før ferja Lund - Hofles legges ned, bør politikerne i Ytre Namdal nå rette opp den gedigne tabbe de gjorde med å presse gjennom Skrøyvdalsvegen før ferdigbygging av Kystriksvegen. Det må nå snarest bygges ferdig veg fra Lund til Salsbruket, og videre den planlagte brua over Follafjorden.

En veg i stedet for ferja Lund - Hofles åpner opp for nye prosjekter:

1. Det ble for noen år siden framlagt planer for en storflyplass på Salsnes. En må bare se i øynene at flyplassene på Namsos og Rørvik vil bli nedlagt. De blir for små og for kostbare i drift.

2. Fisken fra Ytre Namdal må raskere fram til Europa og fjernere strøk. Både bil og jernbane blir for trege og trenger store investeringer både i anlegg, drift og vedlikehold. Fly er nåtidens og fremtidens transport.

3. Fisketransport kombineres med persontransport.

4. Skrøyvdalsvegen består for adkomst til flyplassen fra Indre Namdal.

5. Stor havn i nærheten av flyplassen for mottak og foredling av fisk, også fra Flatanger og Osen.

6. Salsnes med omegn vil bli det store senter i Namdalen/Trøndelag. Trodde før at Sjøåsen ville innta denne posisjonen. Men innser at de nødvendige kvalifikasjoner og råstoff befinner seg i Ytre Namdal.

7. Til de dyktige forretningsdrivere i Ytre Namdal: Kom igjen!