NAMSOS: – Feiringa var også tenkt som en markering av vår nye kommune, men ved å utsette til 2022, vil vi også kunne legge til en tredje markering; markeringen av frivillighetens år, sier kommunalsjef for kultur og inkludering Ann Evy Duun i en pressemelding.

– Frivillighetens kraft har mang en gang vært tydeliggjort gjennom en imponerende dugnadsinnsats. Markeringen i 2022 vil dermed kunne omfatte både byjubileet, vår nye kommune og det som forhåpentligvis er en avsluttet stordugnad for hele befolkningen; kampen mot korona-pandemien, sier Duun.

– Det har hele tida vært god dialog mellom kommunen og Sagbruksfestivalen på Norsk Sagbruksmuseum om hvordan det kan legges til rette for at innbyggerne skal kunne oppleve en trygg Sagbruksfestival med urpremiere på musikkteateret «Kongens Portal». Konklusjonen er at dette da må skje i 2022, sier museumsleder Geir Flakken.

Museumslederen kan likevel friste med fredningsmarkering på Norsk sagbruksmuseum og åpning av det nye besøkssenteret med underholdning 11. juni. Til høsten blir det også markering av museets 30-årsjubileum.

Både involverte aktører og sponsorer har gitt positive signaler om at de kan være med også neste år, og dette er godt å ta med seg i den videre planlegginga, sier Flakken.

– Kanskje kan utsettelsen gjøre at vi kan få til et enda bedre program også? Hvis noen ønsker å bidra er det bare å ta kontakt, understreker Duun.