NAMSOS: En lang kuldeperiode har preget hele landet, og skademeldingene renner inn hos Tryg Forsikring, som har registrerte nær 20 prosent økning i antall frostskader hittil i år.

– Vi har allerede hundrevis av skadesaker, alt fra omfattende vannskader i hus og hytter til utvendige boblebad som ikke tåler frosten, sier Ole Irgens i Tryg Forsikring i ei pressemelding.

Det er mange år siden sist hele landet opplevde en så langvarig og intens kuldeperiode som nå, og Irgens tror vi hittil bare har sett toppen av isfjellet.

– Det er når varmegradene kommer tilbake at de store frostskadene viser seg. Da smelter is som har fått vannrør til å sprekke, og i verste fall spruter vann utover gulv og vegger slik at deler av bygninga kan bli totalskadd. Med lite snø og massiv kulde ser vi dessuten at frost og tele har ødelagt en rekke vannrør og stikkledninger, slik at mange husstander nå er uten vann. Frosten går dypt i bakken og vi frykter langt flere frostskader framover, sier han.

Frostskader ved strømbrudd

Minusgradene herjer også i høyfjellet, og mange hytteeiere har allerede registrert betydelige frostskader.

– Noe skyldes uisolerte vannrør i hytter som ikke har vært tilstrekkelig oppvarmet, men vi har også skadesaker med nyere og moderne hytter hvor strømbrudd har ført til frosne vannrør som så har sprukket og hvor så å si alt av innbo er totalskadd av vann og is. Dette viser bare hvor sårbare slike systemer er ved strømbrudd, sier kommunikasjonssjefen i Tryg.

Krav til oppvarming

Det stilles i dag krav til at boliger skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader, og slurver man med dette, risikerer man avkorting i erstatningsoppgjør. For hytteeiere er det et absolutt krav at vannet skal være avstengt når hytta står ubebodd.

– De to siste åra har vi registrert over 60 prosent økning i erstatninger som følge av frostskader på hytter. Det er ei markant økning, og frostskader generelt blir stadig dyrere å utbedre. I de verste skadetilfellene må vannrør, gulv og vegger rives og erstattes med nytt, sier Irgens.

Hvert år registrerer forsikringsselskapene rundt 7.000 frostskader som pleier utløse erstatninger rundt 200 millioner kroner årlig. De ti siste åra har forsikringsbransjen utbetalt nær 3,5 milliarder kroner i erstatning for skader knyttet til frost, viser tall fra Finans Norge og Tryg Forsikring.

Slik unngår du frostskader

  • Sjekk kjellervinduer og ventiler. Luft kort og effektivt framfor å sette vinduer på gløtt.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen og koble fra hageslangen for vinteren.
  • Hold temperaturen over 10 grader i oppholdsrom, også når du ikke er hjemme.
  • Har du rør i krypkjeller eller på kaldloft? Forhør deg med rørlegger om isolerings- og oppvarmingsløsninger.
  • Steng hovedkrana, åpne f.eks. kjøkkenkrana og tøm rørene for vann dersom du skal reise bort i lengre perioder.
  • Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning (tomme vannlåser kan føre til at lukt fra avløpsrøret siver inn i huset).
  • Har du varmeovn på i ubebodd hytte, så husk at strømbrudd vil medføre fare for frost.