NAMSOS: Kravet opphører fra og med midnatt – natt til 26. januar 2022.

I dag må personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, og ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med gyldig koronasertifikat, i innreisekarantene. Innreisekarantenen på ti døgn kan likevel avsluttes med negativ test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

FHI viser til at reisende «uten koronasertifikat» utgjør sju prosent av de registrerte reisende, og fire prosent av smittetilfellene. Etter FHIs vurdering har dermed tiltaket liten betydning for pandemiens utvikling eller for sykehuskapasiteten i Norge, og anser ikke at innreisekarantene er nødvendig i dagens situasjon.

– Jeg er enig med FHI i at andelen smittede blant innreisende uten koronasertifikat er så liten relatert til den smittesituasjonen vi har i Norge nå, at tiden er inne for å endre på kravet om innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i ei pressemelding.

– Avvikling av innreisekarantene vil bidra til en raskere åpning av samfunnet, med enklere innreise. Dette kan gi positive samfunnsøkonomiske konsekvenser for næringslivet generelt og reiselivsbransjen spesielt.

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter

Smittekarantene på ti døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt – natt til 26. januar.

– Svært mange blir nå sittende i karantene. Smittesituasjonen har ført til et kritisk behov for å iverksette justeringer av både prioriteringer og regler for teststrategi, karantenebestemmelser og bruk av PCR-kapasiteten. Det haster å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sier Kjerkol.

Slik blir reglene:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

  • Daglig testing i fem døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (seks døgn i den smittedes isolasjonsperiode + fem døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
  • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i ti døgn etter nærkontakten. Anbefalinga om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
  • Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i ti døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst sju døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for blant annet personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

– Justeringa er helt nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig nivå på helse- og omsorgstjenestene og andre viktige samfunnsfunksjoner med den smitteøkningen som er forventet. Det er også forholdsmessig å erstatte karantene med testing, når vi har kunnskap om at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn de tidligere virusvariantene, sier Kjerkol.