Namsos kommune trenger mer areal til næringsutvikling. Industriområdet på Spillum er mer eller mindre fulltegnet. Nye steder må finsiktes og et dem er et landbruksareal på Høknes. Ikke uventet har det skapt stor debatt.

Namsosordfører Arnhild Holstad (Ap) har fått en skur av kritikk for at hun stilte opp i saken NA hvor planene for selskapet Høknes Utvikling AS og grunneier Gunnar Robert Sellæg ble opplyst for offentligheten. Sammen med Namdal næringsforening ønsker de å omregulere området til næringsformål. Det er en ærlig sak, men de har beveget seg ut i et minefelt, mer enn i åkeren.

Les også

Umusikalsk av namsosordføreren

God matjord har gjennom årtier i Norge måttet vike for vegutbygginger, boligformål og næringsformål. Nå er vi på smertegrensa og på den rødgrønne siden i norsk politikk samt Venstre og KrF, har man løftet fram betydninga om slå ring rundt matjorda. Men i praksis er ikke det like enkelt å gjennomføre.

Området i Høknes er ikke store flekken, men den har stor symboleffekt. Uansett hvordan kvaliteten på jorda er og hva den kan benyttes til. Det er ingen tvil om at grunneieren vil kunne tjene mer på stille sin grunn til rådighet til andre aktører.

Politikere fra Namsos SV samt flere framtredende politikere fra Venstre kan ha rett i at dette ikke lar seg høre i en jordbrukskommune som Namsos. Det finnes antagelig andre alternativ i en av de den største kommunene arealmessig i Trøndelag. Om det skjer, vil tiden vise, men næringsforeninga kan gjøre lurt i å sondere seg fram til flere alternativ.

Midt oppe i dette er noe usmakelig av Venstre å gå til frontangrep på ordføreren. De vet like godt som Holstad, at det er en lang veg å gå fra planer til realitet i slike saker. De demokratiske prosessen må få gå sin gang. Ordføreren fortjener ros for å vise interesse for alle planer innad i kommunen. Overhallingene sa nei til en storkommune og det er greit nok. Men da kan de heller ikke forvente seg at Namsos kommune sender næringslivet ut av sin egen kommune.

Bjarne Brøndbo har rett i at en burde se på det tilgjengelige næringsarealet i Namdalen som en helhet. Det viser blant annet den lite imponerende prosessen rundt det å sikre seg den planlagte batterifabrikken. Men å angripe Holstad for ikke å se til nabokommunene, blir skivebom. Namsos-ordføreren har vært en sterk forkjemper for å være raus med sine naboer, og det er mye av årsaken til at Namdalen har et godt samarbeidsklima kommunene mellom.

Les også

Ordføreren i Namsos glemmer at de er en del av noe større

Venstre har en tydelig agenda – de ønsker å sverte Ap i et valgår. Samtidig er det bemerkelsesmessig stille fra Sp– bøndenes parti. Er det for vanskelig å ta stilling til en slik sak når det er en av deres egne som står som er selger?

Les også

Svar til bedriftseier Brøndbo: Du mangler respekt for ordførere og demokratiske prosesser