Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS var i sin fulle rett til å søke om å kunne etablere oppdrettsanlegg i et areal ikke langt fra Sklinna naturreservat. Leka kommunestyre valgte med et knapt flertall å si nei til etableringa. Behandlinga av saken var et utstillingsvindu for hvordan et lokaldemokrati kan og skal fungere.

For Leka kommune ville et oppdrettsanlegg ved Sklinna ha bidratt til kjærkomne nye arbeidsplasser. I en tid hvor kommunen kjemper alt de kan for å legge til rette for økt tilflytting. Hvis de ikke lykkes med det, kan det svært krevende å oppfylle sine lovpålagte tjenester.

Fra administrasjon var det derfor en klar anbefaling til politikerne å gi grønt lys for oppdrettsselskapenes planer. Under formannskapets behandling var det flertall for å støtte etableringa, fordi SV ikke stilte. I kommunestyret var SV representert med varaordfører Mari-Anne Hoff, og hun stemte mot.

Behandlinga bar preg av friske meningsutvekslinger og flere av kommunestyrepresentantene la ikke skjul på at det hadde vært en aktiv lobbyvirksomhet i forkant. Det er en del av det politiske spillet. At det stilles kritiske spørsmål til saksbehandlinga er heller ikke uvanlig.

Når det er politiske signaler fra regjeringa om oppdrettsnæringa skal kunne vokse i åra som kommer, er det naturlig at oppdrettsselskapene har en offensiv tankegang om å utvide virksomhetene. De opplever vedtaket som svært skuffende, men de skal ha ros for å ha tatt nederlaget uten å skape rabalder.

Her ser en fordelen med at det er lokale næringsaktører i aksjon. De har sikkert prøvd å påvirke de politiske prosessene, men de har respekt for lokale beslutninger. Der har flere vindkraftselskap en del å lære. Noen av dem har tungt for å forholde seg til kommunale vedtak som går imot deres utbyggingsplaner.

Det var sikkert med tungt hjerte flere av representantene, som utgjorde flertallet i Leka kommunestyre, sa nei til nye arbeidsplasser ved lokaliteten Storbrakan. Men en må ha respekt for at de vil slå ring rundt Sklinna naturreservat – Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni. Det er et bidrag i omdømmebygging, men gir liten gevinst i form av arbeidsplasser.