JØA: Da NA ringer til personer tilknyttet Fyret, hagler komplimentene om bygget fra samtlige. Her er det alt fra innendørs skytterbane til lokale for korøvelse, stort svømmebasseng, bibliotek og en rekke andre fasiliteter. Faktisk var flerbrukshallen på Jøa blant de mest moderne i landet da den ble bygd for tre år siden.

Straks dørene åpnet, gikk en gruppe damer sammen og dannet en crossfit-gruppe. Denne uka var de endelig tilbake etter en lang koronapause.

– Formen e dritdåli. Æ skjemmes, sier Sissel Eid (58) etter endt økt i Fyret.

Alderspennet på deltakerne er stort. Dattera Maja Eid Schei (23) er også med.

– Jeg har prøvd å holde på litt heime, men det blir ikke det samme, sier Anne Johanne Lajord.

Alle er enige om at formkurven bare kan gå oppover. Like enige er de om at Fyret har ført øysamfunnet tettere sammen.

– Før koronapandemien var det fullt kjør. Jeg tror ikke det var en eneste kveld hvor det ikke foregikk noe her. Denne møteplassen har endret samfunnet vårt, sier Lajord.

FYRET (JØA)

Åpnet: Januar 2017

Pris: 89. mill.

Fasiliteter: Gymsal, svømmehall, diverse treningsrom, bibliotek, skytterbane med mer.

– Ikke mulig uten sammenslåing

Fyret er den eldste av de nye idrettshallene som er bygget. I tillegg til at det ble bygget idrettshall i gamle Fosnes kommune, ble det også i Namdalseid satt opp skolebygg med integrert idrettshall. Denne ble åpnet i mars i år. Dermed hadde begge disse kommunene nye haller på plass før sammenslåingen med Namsos.

Namdalseid skole og idrettshall

Åpnet: Mars 2020.

Pris: 165 mill. Inkludert skolebygg. Siden idrettshallen er integrert i skolebygget, er det ifølge Namsos kommune vanskelig å si noe om prisen for idrettshallen isolert. I totalberegningen har NA derfor gjort et forsiktig anslag på 50 millioner for hallen.

Bindalshallen

Åpnet: november 2019.

Pris: 41,5 mill. (85 mill. inkludert skolebygg).

Røyrvikhallen

Åpnet: Juni 2017

Pris: 80 millioner

Fyret ble finansiert med et låneopptak på 61,9 millioner, mens resterende 27,1 mill. ble finansiert med momskompensasjon, tippemidler og private tilskudd. Bruttokostnaden på nye Namdalseid skole med idrettshall, er 165 millioner. Av dette er 117 låneopptak. Siden hallen er integrert i skolen, er det vanskelig å anslå hva hallen kostet isolert sett.

– Hadde en skole- og hallinvestering på 165 mill. vært mulig uten kommunesammenslåing, tidligere Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad?

– Det enkle svaret på det er «nei». Det hadde med stor sannsynlighet ikke vært mulig for Namdalseid kommune alene. Men det er viktig å understreke at dette ikke var eneste årsak til at vi gikk for kommunesammenslåing. Hovedargumentet var det generelle framtidsbildet, som tilsa at det i framtida hadde blitt krevende å levere gode tjenester til innbyggerne, sier Lyngstad, som nå er gruppeleder for Senterpartiet i Namsos.

Han understreker at skole- og hallinvesteringene var nedfelt i intensjonsavtalen mellom Namsos og Fosnes kommune.

– Mer fokus på helsa

Flerbrukshallen Fyret har på tre år rukket å bli et bygg som brukes i nærmest alle sammenhenger på Jøa. Alt fra festlige aktiviteter, til kulturarrangement, gym for skoleelever, og trening for lag og foreninger. Faktisk får barnehagebarn på Jøa opplæring i svømming i en svært tidlig alder.

Når crossfit-timen er ferdig, avledes denne av spinning i treningsrommet ved gymsalen.

– Merker dere noe forskjell på jøbyggen etter at Fyret kom?

– På generelt grunnlag vil jeg påstå at folk har blitt mer opptatt av helsa. At Fyret spiller en avgjørende rolle for den generelle folkehelsa på Jøa, er det ingen tvil om, sier Anne Johanne Lajord.

Sissel Eid mener to kvelder med crossfit i uka, er «alfa omega» for henne.

– Og det hadde ikke skjedd uten Fyret, sier hun.

Et lån på 60,9 millioner tilsvarer 97.480 kroner per person i gamle Fosnes kommune, som besto av 635 innbyggere. Nå som kommunen er sammenslått med Namsos, er lånet til sammenligning i overkant av 4.000 kroner per person.

Kommunen der det investeres desidert mest i idrettshall, er Nærøysund. I løpet av neste år skal to idrettshaller stå ferdig. Nærøysund Arena i Kolvereid er den dyreste og mest innholdsrike av alle, og koster 246,9 millioner. Rørvik Spektrum koster 142 millioner, og dermed bygges det til sammen idrettshaller for 388 millioner kroner i Nærøysund.

Men det er ikke bare i de nysammenslåtte kommunene det er blitt bygget, og bygges hall. Hållinghallen i Høylandet er ventet å stå ferdig i løpet av året, mens Røyrvikhallen sto ferdig i 2018.

Nærøysund arena (Kolvereid)

Åpner: I løpet av sommeren/høsten 2021.

Pris: 246,9 millioner.

Rørvik Spektrum

Åpner: I løpet av sommeren/høsten 2021.

Pris: 142 millioner.

Hållinghallen (Høylandet)

Åpner: I løpet av 2020.

Pris: 72 millioner.

– En riktig investering

I 2010 ble Liernehallen åpnet. Siden den gang har kommunens kvinnelige volleyballag spilt i eliteserien. Alf Robert Arvasli (Ap) var ordfører i fjellbygda da hallen til 52 millioner ble vedtatt.

– Sett i ettertid, var det en fornuftig investering?

– Ja, det mener jeg. Det var bred enighet i kommunestyret om dette. Utgangspunktet mitt var at Lierne måtte få noen urbane trekk for å gjøre det til en attraktiv kommune. Vi må gjøre det vi kan for å holde på ungdommen, sier gammel-ordføreren i Lierne.

Han mener hallinvesteringer er viktigere enn noen gang, spesielt i de desentraliserte kommunene.

– Overvekt blant ungdom er et problem som bare blir større og større. Siden hallen ble åpnet har det vært kø for å komme inn og bedrive fysisk aktivitet. Jeg synes det oppriktig har vært artig å se, og mener det var en riktig investering, sier han.