Hovedbudskapet er noe som burde være en selvfølge, men som tydeligvis ikke er det: Følg med i trafikken.

Tallenes tale er klar og er dyster lesning. I løpet av de første seks måneder omkom 63 personer i trafikkulykker. Fem av dem i Trøndelag. Det er en dobling drepte sammenliknet med samme tidspunkt i 2021. I juni satte Utrykningspolitiet (UP) i gang aksjon «Grønne veier», basert på dødsulykkene i april og mai. Tidligere har denne aksjonen pågått i tre uker om sommeren – nå skal den strekke seg over tre måneder.

UP skal være på vegene hver eneste dag hvor de skal gjennomføre fartsmålinger og luke ut personer som er til fare for andre i trafikken. Vi har allerede sett resultater av det – en rekke bilister som har ferdes på vegene i Namdalen har fått fartsbøter. Synlig politi blant folk har alltid vist seg å være positivt. Det fører det til en skjerpet oppførsel blant de som liker å tøye strikken, mens for andre er det betryggende.

Men det holder ikke bare med politiets innsats. Derfor skal Statens vegvesen ha ros for å ha dratt i gang en nasjonal kampanje sammen med UP, Trygg Trafikk, Samferdselsdepartementet, NAF og landets fylkeskommuner. I første rekke vil de gjøre seg synlig i sosiale medier som Facebook, TikTok, Snapchat og Twitter. Sånn sett er det noe merkelig at de ikke benytter seg i større grad av landets mediehus, som treffer størsteparten av landets befolkning.

Strakskampanjen tar utgangspunkt i den hyppigste årsaken til trafikkulykkene. Det er uoppmerksomhet i trafikken. Det er mye som kan forstyrre sjåføren i løpet av en lang kjøretur. Kanskje er det ikke lenger passasjerene som er verst. Fikling med avanserte berøringsskjermer kan føre til noen sekunder uten at blikket er festet mot trafikken. Det kan få fatale følger.

Derfor kan vi alle gå noen runder med oss selv og kjenne på om vår egen kjøreatferd har forandret seg. Sommertrafikken er hektisk og mange benytter seg av bil nå i forbindelse med den pågående streiken i SAS. Kjør forsiktig!