(Trønder-Avisa)

Det ligger an til en dobling av antall redningsaksjoner på land i Trøndelag i september sammenlignet med tall fra i fjor. I september 2019 ble det iverksatt totalt 15 aksjoner. 18 dager ut i måneden i år er tallet 14.

– Vi merker en stor økning, noe som medfører mye ressursbruk, både fra nødetatene og frivillige. Vi håper at folk som skal ut på tur eller jakt gjør alt de kan for å unngå at det blir leteaksjoner ut av turen, ser operasjonsleder Kirstein Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.

Ikke stol på mobilen

«Vi har lett etter erfarne jegere og vanlige familiefolk, som av ulike årsaker ikke har kommet seg trygt tilbake fra tur. å blir det fort mørkere, jakt- og soppsesongen fortsetter og vi vil gjerne gjenta noen oppfordringer til alle dere som skal ut i naturen», skriver Trøndelag politidistrikt i ei melding torsdag.

Politiets råd er som følger:

  • Si tydelig fra hvor du drar og når du er tilbake. Avtal meldepunkter hvis det er mulig.
  • Mobiltelefon kan gi falsk trygghet – du trenger ikke gå mange meter før dekningen forsvinner.
  • Det finnes enkle, satellittbaserte nødsendere, som gjør søk mye lettere for oss.
  • Sjekk værmeldinga, ta med ekstra tørre klær og mat, og pugg fjellvettreglene.

– Ring etter hjelp i tide!

Når det kommer en etterlysning, er det operasjonssentralen i politiet som først får saken. Deretter settes det ned en vurderingsgruppe, før Hovedredningssentralen kontaktes idet politiet beslutter å iverksette søk. Da settes det i gang en såkalt SAR-aksjon (søk og redning), hvor sivile bistår sammen med nødetatene.

– Det går store ressurser til slike aksjoner, men selv om vi går ut med dette, er vår oppfordring soleklar: Ring etter hjelp i tide dersom du kommer ut for noe, sier operasjonsleder Bergstrøm.

Politiet skriver i meldingen at de ønsker å rette en stor takk til Sivilforsvaret, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Heimevernet, Norske Redningshunder og andre frivillige aktører som bidrar under redningsaksjoner og søk.