NAMSOS: Forsikringsselskapet If har analysert alle kollisjonsskadene som selskapet håndterer i løpet av et år. Oversikten viser hvilke deler av bilen som blir skadet og trenger reparasjon. Rangeringa avdekker et par trafikkregler vi bør bli flinkere til å følge her i landet.

Den uten tvil vanligste kollisjonsskaden er på støtfangeren foran. Hakk i hæl følger bakre støtfanger. Mellom disse to skiller det rundt 20 prosent.

I fjor ble 24.763 skadetilfeller med årsak «påkjørt bakfra» meldt inn til forsikringsselskapene, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

– Husk å holde god nok avstand til bilen foran. På kjøreskolen lærer vi å telle sakte inni oss – «1001-1002-1003» – for å ha tid til å reagere og bremse. Dessverre kan det se ut som dette rådet blir litt glemt etter hvert, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

På If-rangeringa over de vanligste skadene er det én side på bilen som peker seg ut:

– Det er flere skader på den høyre siden enn den venstre. Særlig høyre forskjerm og fremre dør på høyre side peker seg ut. Her er den såkalte skadefrekvensen 20–25 prosent hyppigere enn på motsatt side. Disse skadene kommer gjerne når føreren ikke overholder den såkalte høyreregelen, altså alminnelig vikeplikt for bilen som kjører ut i vegen fra sidevegen til høyre, sier Clementz.

I fjor var det 13.693 skadetilfeller i «kryssende kjøreretninger» meldt inn til forsikringsselskapene. En stor andel skyldes at høyreregelen ikke ble overholdt.

Ti på topp – kollisjonsskader

1. Støtfanger foran

2. Støtfanger bak

3. Høyre skjerm foran

4. Venstre skjerm foran

5. Høyre dør foran

6. Venstre dør foran

7. Høyre dør bak

8. Høyre skjerm bak

9. Grill

10. Venstre hovedlykt