Denne type kjøring irriterer trønderske sjåfører

6 av 10 i Trøndelag har opplevd farlige situasjoner i trafikken i forbindelse med at bilister kjører under fartsgrensen.

DEL

(Trønder-Avisa) Det skriver Gjensidige i en pressemelding med tittelen «Mange irriterer seg over lusekjøring i Trøndelag» onsdag.

Ipsos har utført en undersøkelse for Gjensidige. Den sier at 60 prosent av bilistene i Trøndelag har irritert seg over å ligge bak et kjøretøy som ligger godt under fartsgrensen. Ofte er det vanskelig å kjøre forbi, som følge av faktorer som stor trafikk i motgående kjørefelt, samt svingete og dårlige veier.

53 prosent sier de irriterer seg ofte eller av og til over de som kjører for sakte.

Yngre bilførere irriterer seg mer enn eldre. Og menn oppgir at de har opplevd flere farlige situasjoner og er noe mer irritert i trafikken enn kvinner.

– Når irritasjonen bygger seg opp, er det dessverre noen som til slutt mister besinnelsen og kjører forbi, også på uoversiktlige strekninger. Hvert år får flere slike forbikjøringer tragiske følger, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Kan bidra til farlige situasjoner

I pressemeldingen vises det til at all erfaring tilsier at høy fart dreper, men at lusekjøring også kan bidra til farlige situasjoner.

Eklo poengterer at dette ikke er en oppfordring til å øke farten, men til å vise hensyn dersom en selv ikke har mulighet til å holde fartsgrensen.

Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, reiser årlig landet rundt på trafikksikkerhetsturneen #Tryggsommer. Han opplever ofte at enkelte har bedre tid enn andre i trafikken. Han kommer ifølge pressemeldingen med en klar oppfordring:

«Ha fullt fokus på veien, sjekk speilene regelmessig og kjør til siden for å slippe andre trafikanter forbi hvis du danner kø.»

Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Foto:

– Ikke stol på «sneglekjøreren»

Dette støttes av Eklo:

«Hoper det seg opp med biler bak deg, er det beste å kjøre til siden på et egnet sted. Dersom dette viser seg vanskelig, er neste alternativ å vente til du kommer til en oversiktlig strekning, slippe gassen og blinke.»

Han understreker samtidig at de bak selv må vurdere om det er trygt å kjøre forbi, og ikke stole helt på «sneglekjørerens» signalisering, heter det i pressemeldingen.

Gode råd:

  • Sjekk ofte trafikken bak deg i speilene.
  • Danner du kø, kjør inn til siden eller slipp bilene forbi ved å blinke og senke farten.
  • Ikke la deg irritere av biler som kjører sent - tenk positivt.
  • Politiet kan bøtelegge bilister som ikke holder fartsgrensen, også de som kjører for sent.

Fakta: Tall fra Finans Norge (hele forsikringsbransjen i Norge) viser at det i første halvår i 2020 var 12.500 store og små trafikkuhell ved forbikjøring og møteulykker.

Kilde: Gjensidige

Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto:


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken