NAMSOS: – Elsparkesyklene blir tatt inn før helga. Da har vi nådd kostnadsramma som kommunen har vedtatt for prøveprosjektet, sier kommunalsjef Sigrid T. Angen i Namsos.

I kommunestyremøtet 11. februar i år ble det vedtatt at «Namsos kommune deltar i pilot for utprøving av el-sparkesykler i 2021 i en driftsperiode på inntil 4 måneder, med en kostnadsramme på inntil kr. 300.000».

Nå er perioden over og pengene brukt opp.

– Eventuell videre drift av tilbudet må være på kommersielle vilkår. Det har kommunestyret bestemt, sier Angen.

Spørreundersøkelse

Av vedtaket fra kommunestyret framgår det at det skal gjennomføres evaluering etter pilotperioden.

«I evaluering av piloten skal el-sparkesyklenes betydning for miljø, folkehelse og attraktivitet vektlegges, samt hvorvidt el-sparkesyklene påvirker bruk av annen kollektivtrafikk», heter det.

Prøveprosjekt

  • Namsos kommune deltok høsten 2020 sammen med AtB, Tier og MN Vekst i et prosjekt for å prøve ut el-sparkesykler i mindre byer i Norge.
  • El-sparkesyklene var i drift i om lag halvannen måned høsten 2020, og ble videreført i fire måneder i 2021.
  • Namsos kommune har hatt driftsansvaret for syklene, og har i den forbindelse inngått samarbeidsavtale med MN Vekst som tar seg av vedlikehold og batteribytte på syklene.
  • AtB har ansvaret for levering av sykler, og har inngått avtale med sykkelleverandøren Tier.
  • Denne uka tas elsparkesyklene inn, og det er usikkert om prosjektet blir videreført.

I den forbindelse har Namsos kommune, sammen med AtB, Tier og MN Vekst, utarbeidet en spørreundersøkelse som mange har svart på.

– Vi har registrert 400 og 500 tilbakemeldinger allerede. Det setter vi stor pris på, og vi oppfordrer både brukere av tilbudet og andre til å svare på undersøkelsen, sier Angen som foreløpig ikke har mottatt ferske tall fra Tier som viser hvor mye de 50 elsparkesyklene har blitt brukt dette året.

I løpet av 45 dager av pilotprosjektet høsten 2020 elsparkesyklet namsosingene 40.000 kilometer – en distanse som tilsvarer en hel runde rundt jorda..

– Elsparkesyklene har blitt godt mottatt av brukerne i Namsos. Det er blitt kjørt over 9.000 turer fordelt på 1.000 unike brukere, opplyste regionsjef Morten Askeland i Tier til NA i fjor høst.

– Gledet oss på båten

Ikke uventet er de unge brukerne som NA møtte med hver sin elsparkesykkel i regnværet tirsdag positive til tilbudet.

Mathias Leander Valø (15) og Vebjørn Grunnan (14) hadde tatt turen fra Rørvik til Namsos for tannlegebesøk på formiddagen, og brukte tida fram til de skulle returnere med hurtigbåten til å kjøre elsparkesykkel.

– Vi kjøpte oss dagspass til 100 kroner og har fartet rundt i mange timer, sier Mathias.

– Vi bruker elsparkesyklene ofte når vi er i Namsos. Det er veldig snedig og ikke så dyrt, mener Vebjørn.

Kameratene håper at elsparkesyklene kommer tilbake neste vår.

– Da vi satt på hurtigbåten til Namsos, gledet vi oss til å kjøre elsparkesykler etter tannlegebesøket.

– Så dere vil helt sikkert bruke tilbudet dersom det blir opprettholdt neste år?

– Jaaaa, svarer de i kor.

Ungdommene hadde helst sett at utleie av elsparkesykler også ble innført i Rørvik.

– Men kan dere ikke kjøpe egen elsparkesykkel?

– Det blir mye dyrere og mer å passe på, sier Mathias og Vebjørn før de suser videre på elsparkesyklene – på veg fra Bjørum og ned mot sentrum igjen.

AtB avventer tilbakemeldinger

Det er AtB som sitter med nøkkelen til om pilotprosjektet med elsparkesykler videreføres neste år.

– Prosjektet skal evalueres sammen med Namsos kommune og Tier før vi kan konkludere. Vi tar med oss alle tilbakemeldingene vi får fra undersøkelsen inn i den samlede evalueringa av prosjektet, sier kommunikasjonsrådgiver Lovise Kjørsvik i AtB.

Hun opplyser at resultatene fra fjorårets undersøkelse viste at de som hadde brukt syklene syntes de var nyttige og morsomme.

– Nå er vi nysgjerrige på hvilke erfaringer innbyggerne har gjort seg denne sesongen.

– Har tilbudet om elsparkesykler påvirket bruken av kollektivtilbudet i Namsos?

– Som mobilitetsselskap er vi opptatt av å finne frem til gode løsninger som kan fungere sammen med det ordinære kollektivtilbudet. Vi håper at innbyggerne har hatt nytte elsparkesyklene som et supplement til andre transportformer og at tjenesten har økt mobiliteten i byen, sier Kjørsvik.

Ingen gebyrer

18. mai i år strammet politikerne inn regelverket for bruken av elsparkesyklene. Det ble en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og politiet fikk muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr på 3.000 kroner.

I de nye forskriftene ble det også presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangveg, fortau eller i gangfelt.

Ifølge Line Marthe Fuglum Juliussen, seksjonsleder for etterforskning ved politistasjonen i Namsos, har ikke dette vært noe problem i Namsos.

– Vi har ikke ilagt noen gebyrer til elsparkesyklister etter at regelverket ble strammet inn, opplyser hun til NA.