↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

481 72 599

Besøksadresse

Akslastien 1
7820 SPILLUM
  1. Beskrivelse

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende.

Over halvparten av all asfalt som produseres i Norge, brukes på det offentlige veinettet. Resterende asfalt brukes på flyplasser, parkeringsplasser, lagerområder, gårdsplasser og til en lang rekke andre formål.

Veidekke Industri AS har arbeidsområder innenfor asfalt, pukk og grus, drift og veivedlikehold og riving og maskinentreprenørvirke. Veidekke Industri er den største private aktøren i asfaltmarkedet i Norge, og har en andel på ca. 10 prosent av markedet for drift og veivedlikehold av riks- og fylkesveier.

Om Veidekke Industri
Virksomheten er organisert i tre forretningsområder: asfalt, pukk og grus og veivedlikehold, og er samlet i selskapet Veidekke Industri AS med datterselskaper. Veidekke Industri er Norges største asfaltentreprenør med en markedsandel på rundt 30 %, og er Norges nest største produsent av pukk og grus.

Asfalt
Veidekke Industri leverer asfalt i hele landet og er den ledende asfaltentreprenøren i Norge med 28 asfaltfabrikker. Vi utfører store oppdrag for Statens vegvesen, kommuner og private næringsaktører, men også mindre asfalteringsjobber for boligsameier og private kunder. Asfaltvirksomheten utgjør største delen av Veidekke Industri,  med ca. 60 % av den samlede omsetningen.

Pukk og grus
Virksomheten består av 30 pukkverk spredt over hele landet. Av det totale pukk- og grusvolumet i Norge produseres ca. to tredeler av de 10 største selskapene, mens det resterende volumet produseres av et stort antall mindre selskaper. Pukk- og grusprodukter går hovedsakelig til utbygging av infrastruktur samt generell bygg- og anleggsvirksomhet. De største enkeltbrukerne er asfalt- og betongprodusenter.

Veivedlikehold
Veidekke Industri har samlet en portefølje på 18 driftskontrakter, som representer ca. 11 000 km vei.

Ta kontakt på mail
Stig Gåsbakk - stig.gasbakk@veidekke.no
Egil Holum - egil.holum@veidekke.no