↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

908 89 869

Besøksadresse

Havnegata 19
7800 NAMSOS
  1. Beskrivelse

Våre fagområder.

Familierett

Samboerkontrakt, ektepakt

Testamente, arv og skifte

Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd/skifte

Barnefordeling

Barnevern bistand til private parter

 

Arbeidsrett

Bistand til arbeidsgiver ved vanskelige personalsaker

Oppsigelse, avskjed

 

Insolvens

Bostyreroppdrag

 

Næring

Kontraktsrett

Sjørett

Rådgivning

 

Fast eiendoms rettsforhold

Bistand til privat part ved tvungen avståelse, ekspropriasjon

Generasjonsskifte, overdragelser

Bistand ved tvist med forsikring skade/tap

Tomtefeste, rettigheter i fast eiendom

Faglig ansvar for Aktiv eiendomsmegler i Namdal

 

Strafferett

Fast forsvarer ved Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett

Tidligere fast bistandsadvokat

Bistand ved straffesak under etterforskning og ved hovedforhandling