↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

910 09 550

Besøksadresse

Søren R Thornæs veg 10
7800 NAMSOS
  1. Beskrivelse

Velkommen til oss

Vi har et bredt spekter av tjenester å tilby våre kunder. Veivisern BHT er en bedrift som vi har vi bygd opp fra grunnen, og som vi er stolte av. Vi fokuserer i stor grad på tilstedeværelse ute i bedriftene og fleksibilitet i forhold behovet i de enkelte bransjer.

Etter at vi har besøkt deg eller du har besøkt oss, skjønner du at Veivisern bht er mer enn bare ergonomiske stoler. 

Fysisk arbeidsmiljø;
Vernerunder, kartlegginger og risikovurderinger, arbeidsplassvurderinger, helseovervåking, Systematisk hms-arbeid, interkontroll; hms-system, Ergonomi, arbeidsplassvurderinger, Yrkeshygieniske målinger; støy, støv, kjemikalier, radon, inneklima Psykososialt arbeidsmiljø: arbeidsmiljøundersøkelser, individuell oppfølging, lederstøtte, Miljøfyrtårnkonsulent; Veiledning og oppfølging opp mot sertifisering og resertifiseringer, Sjømannslege og offshorelege: Helseattester. Arbeidsmedisin; Legeundersøkelser, Målrettede helseundersøkelser, vaksiner, individuell oppfølging.