↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

74 13 41 80

Besøksadresse

Kongens Gate 27
7713 STEINKJER
  1. Beskrivelse

Norconsult AS Steinkjer

Norconsults kontor i Steinkjer har 85 ansatte med spisskompetanse innen byggteknikk, byggforvaltning, prosjektadministrasjon, takstering, VA og samferdsel, tekniske systemer vvs og elektronikk, plan, arkitektur og landskap. Siden 2010 har kontoret levert rådgivningstjenester på viktige regionale prosjekter, slik som Inn-Trøndelag Helse- og Beredskapshus og utvidelse av Nord universitetet, Steinkjer.

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. Besøk oss gjerne i Kongens gate 27 på Steinkjer. Kontorleder er Rune Gjermo.