↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

74 28 17 60

Besøksadresse

Barlia 45
7863 OVERHALLA
  1. Beskrivelse

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) er et interkommunalt selskap som eies av 12 kommuner. Selskapet er underlagt lov om interkommunale selskaper. MNA utfører renovasjon i eierkommunene og behandler avfall fra husstander og bedrifter. Hovedanlegget ligger på Stormyra avfallsanlegg, mens administrasjonen holder til i Barlia kompetansesenter i Overhalla kommune.

Vi henter avfall hos 17 500 abonnenter fordelt på de 12 eierkommunene. Privathusholdningene produserer i overkant av 15.000 tonn årlig hjemme, og nesten 10.000 tonn leveres fra husholdningene til våre gjenvinningsstasjoner.

Våre eierkommuner er: Bindal, Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Osen, Overhalla og Røyrvik. Det bor nesten 40.000 til sammen i disse kommunene.

Åpningstider kundesenter Barlia:

Mandag til fredag 08.00 - 15.30

Åpningstider kundesenter Stormyra:

Mandag til fredag 08.00 - 15.00

Foretaksinformasjon

Midtre Namdal avfallsselskap IKS har organisasjonsnummeret 957387969.