Gå til sidens hovedinnhold

Derfor ble det brudd i jordbruksoppgjøret

– Avstanden var for stor mellom regjeringas virkelighetsforståelse og det inntekstløftet vi mener er helt nødvendig. Derfor bryter vi, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

OSLO: Tirsdag 4. mai leverte staten tilbudet i jordbruksforhandlingene, og i dag varslet jordbruket at de bryter årets jordbruksforhandlinger.

– Vi trenger å ruste landbruket for framtida. Et skikkelig inntektsløft må på plass for at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres, og en investeringspakke er helt nødvendig for at melke- og storfebønder skal kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Det var det ikke mulig å få til med regjeringas tilbud, sier Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

– Det er et voldsomt trøkk blant bøndene, men det virker ikke som om regjeringa har forstått alvoret i situasjonen, sier Bartnes.

– Et samla norsk jordbruk har i år invitert regjering og storting til å være med på en helt nødvendig endring av retninga for norsk matproduksjon. Slik at vi også i framtida vil kunne forsyne oss sjøl med den maten vi har mulighet til å produsere her til lands. Regjeringa har med sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger avslått denne invitasjonen - noe vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag beklager sterkt, sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Jordbruket leverte et krav som ville føre landbruket i en annen retning enn den regjeringa har ført de siste årene. Det handler om å ta grep for at bonden skal kunne fortsette å dyrke jorda og være til stede over hele landet. Det trengs et helt nødvendig inntekstløft som et første steg på vegen for å redusere inntektsgapet og heve inntektsnivået i jordbruket.

– Hverdagen til mange bønder har blitt vanskelig fordi inntektene er for dårlig. Mange har nådd grensa for effektivisering. De kan ikke løpe raskere og bli større, sier Bartnes.

– Jeg er alvorlig bekymra for hvordan bygde-Norge vil se ut når regjeringa ikke signaliserer ei framtid for de som lurer på om de skal ta over mjølkebruket på 14 kyr. I Vestland er 14 kyr faktisk gjennomsnittet for dem som ikke har bygd om til løsdrift, sier Kjersti Hoff.

Kommentarer til denne saken