(Trønderdebatt)

Onsdag skrev Trønder-Avisa om rektor Adrian Lyng Malmo ved Henning skole, som selv måtte kjøre barn hjem fra skolen fordi taxien som skulle hente dem aldri kom.

Historien føyer seg inn i en lang rekke saker, i det som har blitt en trøndersk taxikrise. Over hele fylket opplever barn og foreldre at taxien som skal gjennomføre skoleskyssen de lovmessig har krav på, rett og slett ikke kommer. Og det skjer helt bevisst - for sjåførene har nemlig regnet på at de taper penger på å kjøre ungene.

Men hvorfor ble det sånn? Og hvem har ansvaret? Ingen er enige om svaret - men her er iallfall et forsøk på å forklare hvordan dette henger sammen.

 • Opplæringsloven garanterer at unger som trenger det, får skyss til skolen. Dette gjelder alle som bor mer enn fire kilometer unna skolen, funksjonshemmede, skadde eller syke. Skyssen skal være gratis. I de fleste tilfeller bruker man busser, men i tilfeller hvor én eller noen få elever skal hentes, er det vanlig å bruke taxi.
 • Foreldre og barn møter på sin grunnskole - men der er det ingen som har noe som helst ansvar. Grunnskolene drives nemlig av kommunene.
 • Ansvaret for å gjennomføre skoleskyssen er plassert hos fylkeskommunene.
 • Fylkeskommunene styres av et fylkesting, i Trøndelags tilfelle av 59 folkevalgte politikere. Tore O. Sandvik (Ap) er fylkesordfører.
 • Fylkeskommunen har en administrasjon, med flere tusen ansatte. Ingen av disse jobber med skolekjøringen. Den er i stedet lagt inn i det fylkeskommunale kollektivselskapet AtB. I praksis fungerer det slik at fylkeskommunen ser på AtB som en tjenesteleverandør.
 • AtB ledes av et styre, med styreleder Per Axel Koch i spissen. De har også en administrasjon, ledet av direktør Janne Sollie.
 • AtB har ingen sjåfører selv. I stedet legger de skoleskyss og annen kollektivtransport ut på anbud.
 • Selskapet Trøndertaxi fikk anbudet for skoleskyss i store deler av Trøndelag. I anbudskonkurransen måtte de og andre selskaper som leverte anbud konkurrere om hvem som ga AtB størst rabatt på en fastsatt pris. AtB, og dermed fylkeskommunen, sparte mange millioner på kontrakten.
 • Trøndertaxi er imidlertid ikke et vanlig selskap med ansatte sjåfører. De eies og driftes av flere løyvehavere, som er selvstendige næringsdrivende. I motsetning til for eksempel et busselskap, har Trøndertaxi dermed ingen de kan beordre til å kjøre noe sted.
 • Trøndertaxi leier så inn ulike lokale selskaper, for eksempel Steinkjer Taxi, selskapet som ikke dukket opp i Henning tirsdag. Disse lokale selskapene eies også av enkeltsjåfører som er løyvehavere. Dermed har man heller ikke på dette nivået mulighet til å peke på enkeltsjåfører, og beordre dem til å kjøre.
 • Hver enkelt sjåfør opplever nå at at betalingen for skolekjøringen er så dårlig at de heller kan la være å kjøre.

I september kom AtB nær å oppheve hele kontrakten med Trøndertaxi i hele Sør-Trøndelag utenfor Trondheim og Malvik, og på Innherred. Det valgte de ikke å gjøre - og fortsatt er det altså store problemer.

Det er også tre andre forhold som gjør dette enda mer uoversiktlig. Det ene er den såkalte taxireformen fra forrige regjering, som i praksis gjorde at hvem som helst kan få taxiløyve. Før reformen var dette langt strengere, og det offentlige (fylkeskommunen) måtte godkjenne alle nye løyvehavere, med et makstak i hver region. Dette har ført til langt større konkurranse noen steder - der det er flest kunder, og på tidspunkter hvor det er mest å tjene. Samtidig har mange av de nye sjåførene liten eller ingen erfaring - og dermed har kvaliteten på taxitjenestene mange steder stupt.

Les også

Fylkesvaraordføreren legger seg flat og slakter AtB: Jeg beklager på det sterkeste til den enkelte elev og til familiene som blir berørt av vår manglende leveranse!

Det andre forholdet er koronaen, som har tæret tungt på taxinæringen.

Det tredje forholdet er kaoset i det offentlige anbudssystemet. I tillegg til skolekjøringen får nemlig transportselskapene offentlige inntekter også fra helsekjøring for sykehusene, såkalt bestillingstaxi for fylkeskommunene, og mer tradisjonelle bussruter. Det er ingen garanti for at et selskap vinner alle slike kontrakter i sitt område - og dermed er det i dag mange sjåfører som har små stillingsandeler med offentlig kjøring.

Oppi alt dette kommer nå diskusjonen om landets kollektivtilbud skal skaleres ned - fordi folk permanent kjører mindre buss etter koronaen.

Hvis ikke dette ryddes opp i raskt, risikerer vi at ingen orker å jobbe som sjåfører, særlig i distriktene. Og vi risikerer iallfall å bygge ned kvaliteten på transportnæringen. For husk: Det er sårbare unger som skal kjøres, på elendige trønderske veier!

Det er lett å skylde på Steinkjer Taxi, Trøndertaxi eller AtB - og særlig sistnevnte har snart brukt opp tilliten ute i de trønderske distrikter. Samtidig jobbes det nok hardt for å løse dette uføret fra alle tre. Og alle tre er fanget i et system hvor de presses på pris. Det må også nevnes at inntjeningen er ulik taxiselskapene imellom.

Den grunnleggende løsningen ligger imidlertid høyere opp. Den nye regjeringen må nå ta initiativ til en grunnleggende omlegging av prinsippene i denne næringen. Anbud for skolekjøring og annen offentlig kjøring, bussruter og helsekjøring må ses under ett - og sjåførene vi er avhengig av, må få ordninger fra det offentlige det går an å leve av. Om nødvendig får de ansettes i det offentlige!

Så kjære Ap og Sp: Dere har fylkesordføreren, varaordføreren, ordføreren i de fleste kommuner, kommunalministeren, helseministeren og samferdselsministeren. Nå må dere klare å rydde opp!