Gå til sidens hovedinnhold

Derfor kommer ikke alt du skriver rett ut i avisa

Nei, vi driver ikke sensur i Namdalsavisa. Ytringsfriheten er noe vi verner om. Men det betyr ikke at vi ukritisk eller uten videre publiserer alle påstander og kommentarer.

FOR EGEN REGNING:

Det har skapt oppstyr og politisk debatt i Nærøysund at NA valgte å fjerne et leserinnlegg som ble sendt oss av et medlem i formannskapet. Påstander og konspirasjonsteorier om at vi driver sensur eller hindrer ytringsfriheten er blitt framsatt av sentrale politikere, sist i et leserinnlegg som var ment som svar på det saken egentlig handlet om – nemlig hvilke tiltak som skal settes inn ved et koronautbrudd.

Les også

Hersketeknikk på det verste: Så bra at dere står han av, Nærøysund Frp! Håper dere står støtt i dette.

Det er en viktig debatt, spesielt når vi vet at tiltakene som myndighetene og politikerne har satt i verk er de mest inngripende i folks privatliv siden andre verdenskrig. Innlegget som ble sendt oss sent en fredag kveld, samme dag som de ble avdekket fire koronatilfeller i Nærøysund, tok til orde for å stenge ned hele kommunen, og var kritisk til ordføreren og kommuneledelsens strategi. Det er en sak og en debatt vi gjerne vil løfte fram i NA. Derfor ble også leserinnlegget publisert på våre nettsider kort tid etterpå, slik vi gjør med de aller fleste leserinnlegg vi mottar.

Problemet var bare at leserinnlegget inneholdt to faktiske feil. I én setning sto det at ungdommen i Nærøysund hadde brutt smittevernbestemmelsene og kunne være årsak til utbruddet. Begge deler er feil. På det tidspunktet, og heller ikke nå, fantes det noen bestemmelse i Nærøysund som tilsa at ungdom ikke kunne samle seg i private hjem, slik noen av dem hadde gjort. Det var dumt, og mot de nasjonale rådene – men det var ikke brudd på noen bestemmelse, eller ulovlig. I tillegg var kilden til smitteutbruddet kjent. Det var en voksen person. Ungdommen kunne altså ikke være årsak til utbruddet.

Da vi oppdaget dette, fjernet vi innlegget, og tok kontakt med den som hadde skrevet det, slik at dette kunne rettes opp eller fjernes. Det enkleste hadde kanskje vært å bare fjerne hele setninga og redigere den – slik vi har mulighet til å gjøre med alle innlegg som sendes oss. Det er nemlig det som er jobben vår i avisa: Vi redigerer. Det ligger i min jobb som redaktør, og i selve ordet, at vi redigerer. Det betyr at det er mitt personlige ansvar å sørge for at alle ting vi publiserer er innenfor norsk lov, ytringsfriheten og våre egne etiske kjøreregler, oppsummert i Vær varsom-plakaten. Det betyr blant annet at vi ikke kan publisere ting vi vet er faktisk feil, eller påstander om at noen har gjort noe ulovlig uten dokumentasjon på det. De som blir utsatt for alvorlige angrep skal ha mulighet til å svare samtidig. Det gjelder også leserinnlegg og kommentarfeltene våre.

Likevel mente jeg at det var viktig at et formannskapsmedlem fikk muligheten til selv å omformulere dette på en måte som gjorde at vi kunne publisere innlegget. Det tok 24 timer før vi fikk kontakt med den som hadde skrevet innlegget. Vi avtalte å lage ei oppfølging neste dag, om det som innlegget faktisk handlet om. I mellomtida hadde spekulasjonene tatt helt av, og andre delte videre skjermdumper av innlegget, som da inneholdt faktiske feil. Og da søndag kom, skjedde det utvikling i koronasituasjonen som gjorde at det opprinnelige innlegget ikke lenger var relevant. Dermed ble det aldri publisert i NA.

Det hadde antakelig ikke skjedd noen større katastrofe om vi hadde publisert innlegget slik det opprinnelig ble sendt. Men når det gjelder koronapandemien og påstander som kommer rundt den, er vi ekstra på vakt mot å spre feil eller misvisende informasjon. Hvis den oppfatninga fikk spre seg at ungdom kunne være skyld i utbruddet, eller hadde gjort noe straffbart, vil vi kunne få samme situasjon som de nå opplever på Stjørdal og Steinkjer; at ungdom vegrer seg for å oppgi nærkontakter fordi de frykter straff og bøter. Og da er vi virkelig ille ute hvis vi skal oppnå det vi alle vil – nemlig å bremse og stanse spredninga av smitte.

Jeg som redaktør er ikke bekymret for ytringsfriheten for medlemmer av formannskapet i Nærøysund. Det har aldri vært så mange steder å ytre seg, eller så enkelt. Sosiale medier har skapt en revolusjon for ytringer, på linje med det Gutenberg gjorde da trykkekunsten ble innført. Politiske debatter i formannskap eller kommunestyrer kan du nå følge direkte fra mobilen din. Alle kan i prinsippet ytre seg, og nå ut til hele verden med noen tastetrykk. Alt dette er i utgangspunktet veldig bra. Vi i NA har satset aktivt på debatt de siste åra, og publiserer flere innlegg enn noen gang. Vi ser også at vi får inn mange nye stemmer, spesielt fra ungdom. I tillegg har vi vært med på å starte Trønderdebatt, og vår konkurrent Adresseavisen har Midtnorsk debatt. Ytringen, som trolig har Norges beste avisnavn, publiserer også mange innlegg, og NRK det samme under det de kaller Ytring. Og det er bare de redaktørstyrte mediene. I Nærøysund startet partiet Venstre en egen debattsone på Facebook, og til og med konspirasjonsteoretikerne har sin egne kanaler, for eksempel Nyhetsspeilet, som ble styrt av den nå korona-avdøde Hans Kristian Gaarder.

Problemet er altså ikke å få ut sine ytringer, det virkelige problemet for ytringsfriheten i Norge er at så mange av dem som ytringene handler om, ikke selv orker å delta i debatten. Innlegget som forsvant fra NA ble heftig debattert på Facebook-gruppa «Godt Valg». Men de det handler om, ungdommen, eller han som hadde skrevet innlegget, deltok ikke der. Og jeg skjønner dem godt. Det debattklimaet som spesielt ungdom og kvinner blir møtt med i kommentarfelt og i enkelte leserinnlegg, gjør at de rett og slett ikke gidder mer. Vår NA-spaltist, Ida Gansmo Uldal, skrev nettopp om dette, og flere av innleggene vi har fått fra ungdom handler om det samme. Så mange som halvparten av ungdom sier de har opplevd negative reaksjoner på det de mener. Blant dem er det en stor overvekt jenter.

Les også

Ytrings(u)kultur truer demokratiet

Derfor har vi i NA måttet stramme inn hva vi slipper gjennom, ikke bare i leserinnlegg, men spesielt i kommentarfeltene. Det handler ikke om sensur eller ytringsfrihet, men vanlig folkeskikk og oppførsel. Det du ytrer, kan hindre ytringsfriheten for noen andre. Vi i NA har ingen plikt til å trykke alle ytringer. Tvert imot er det vår plikt å sørge for en saklig, opplyst debatt, innenfor rammene av norsk lov og etiske regler. Slik tjener vi ytringsfriheten best.


Kommentarer til denne saken