Det vi har forsøkt å få svar på, er hvordan det er mulig at en mann som mange kjente og hadde tillit til, kunne utnytte sårbare, unge gutter gjennom mange år, uten at noen reagerte. Mannen hadde et arbeidsforhold på Trygdekontoret som ga ham tilgang på opplysninger og tillit. På gården sin og i butikken der han jobbet, tok han inn unge gutter, som fikk både arbeid, alkohol, sigaretter og penger. Nå er mannen dømt i to rettsinstanser for å ha utnyttet dette til seksuelle overgrep.

Hans arbeidsforhold og betrodde stilling, det at saken har mange ofre og fornærmede, og at han er dømt for alvorlige overgrep, gjør at vi går langt i å identifisere mannen. Det at det kan være flere ofre som ikke har meldt seg, og at overgrepene har pågått helt inntil saken ble anmeldt, gjør også at vi bruker flere identifiserende detaljer enn det som er vanlig i en overgrepssak. En større grad av anonymisering ville også kunne kaste mistanke mot andre.

Når vi likevel ikke bruker fullt navn på mannen, og omtaler ham under det fiktive navnet Oddvar, er det i første rekke av hensyn til ofrene, og mannens nærmeste. Selv om mange som kjenner saken fra før vil vite hvem det er snakk om, ønsker vi ikke å bidra til at saken blir hengende ved hans navn, etter at dommen er sonet ferdig.

Medienes oppgave er å beskytte enkeltmennesker og sårbare grupper mot overgrep eller forsømmelser fra maktpersoner eller myndigheter. I dette tilfellet har det sviktet på flere steder.

Kim Riseth, sjefredaktør i NA

Identiteten til mannen er heller ikke det sentrale nyhetspoenget i denne saken. Det viktige for oss har vært å sette søkelys på hvordan dette kunne skje i ei lita bygd - fordi det sannsynligvis kunne ha skjedd hvor som helst. Vårt fokus med å fortelle historien er å få fram hvordan det kunne ha vært avdekket tidligere, og hvem som har ansvar for å gripe inn.

Medienes oppgave er å beskytte enkeltmennesker og sårbare grupper mot overgrep eller forsømmelser fra maktpersoner eller myndigheter. I dette tilfellet har det sviktet på flere steder. En person med makt og tillit har misbrukt den - og myndigheter har forsømt sin rolle. De som har vært rammet er unge gutter i svært sårbare situasjoner. For mange av dem har det fått store konsekvenser og preget dem resten av livet.

Mediene har i en rekke saker de siste årene avdekket overgrep mot kvinner, for eksempel i forbindelse med Me Too-bevegelsen, mot minoriteter, folk med psykiske lidelser, helseplager eller andre sårbare grupper. Men fortsatt er det slik at overgrep mot unge gutter i mange tilfeller blir avfeid som seksuell eksperimentering og bytte av tjenester, mot alkohol og penger. I denne saken er det også blitt fremstilt som om det er Oddvar som er blitt utnyttet - av unggutter som bare var ute etter penger, røyk og sprit.

Derfor er det viktig å få fram det den rettskraftige dommen, og Namdalsavisas dokumentasjon slår fast: At dette er overgrep som får store konsekvenser. At det kan skje selv i små samfunn der alle kjenner alle. Og at det kan skje igjen - hvis vi ikke løfter fram det som er ubehagelig og vondt.

Her leser du første kapittel av Samaritanen: I mange år sto bygdas betrodde mann bak omfattende overgrep mot unge, sårbare gutter. Dette mobilbildet endret alt

Her leser du andre kapittel av Samaritanen:  Mannen forsvant fra leiligheten. Så ble han funnet naken i snøen – hjemme på gården til overgriperen