OVERHALLA: – Det er et kjøretøy som er forlatt og eieren har etter hva vi har tatt rede på reist til Polen, og vi klarer ikke å få kontakt med vedkommende, sier politikontakt for Overhalla og Høylandet, Åge Ivar Dille.

Slik at det er ikke mer dramatisk enn at bilen er hensatt og for tiden «eierløs».

– Men vi kan ikke ha det slik at folk bare kan dumpe et kjøretøy de ikke har bruk for, vi har systemer som skal ta seg av bilvrak og det er eierens ansvar å levere vrak til bildemontering, sier han.

– Hva skjer med bilen nå?

– Min vurdering er at bilen er moden for spikerproduksjon. Derfor har jeg bestilt bildemonteringa på Skage til å fjerne bilen fra offentlig veg og oppbevare den i en periode om vi skulle lykkes å komme i kontakt med eieren, sier han.

– Og hvis eieren ikke melder seg innen rimelig tid?

– Da blir bilen vraket, sier Dille.