Marianne Brattgjerd – noen mennesker er skeive, det må samfunnet forholde seg til og legge til rette for at er greit. Vi kan ikke tolerere en menneskefiendtlig ideologi som sier at noen mennesker, deres liv og kjærlighet er feil.

Les også

Vi må lære å argumentere og forsvare oss –uten å ta på oss offerrollen

De siste årene har vi fått rapporter fra både Statistisk sentralbyrå og Bufdir med svært dramatiske funn. Skeive har vesentlig dårligere livskvalitet enn heterofile, og én av tre transpersoner har forsøkt å ta sitt eget liv. Det er dramatiske funn som må bety at vi som storsamfunn må reagere!

For det å være skeiv i seg selv utgjør ingen risiko for nedsatt livskvalitet og psykisk uhelse. Det er utenforskapet, reaksjonene og sanksjonene fra våre nærmiljøer og samfunnet ellers som gjør at vi får dårligere liv. Når vi blir fortalt at det er noe feil med oss, gjør det noe med oss.

At det finnes religiøse miljøer i Norge som tenker annerledes enn storsamfunnet om LHBTQ-personer er ikke nytt for noen. Det er vanskeligst for de av oss som tilhører kirkelige og andre religiøse miljøer hvor man ikke bli akseptert. Det kan være vondt å måtte velge mellom den man er og der man hører til.

Det er helt hinsides å lese at du ber skeive om å ikke innta noen offerrolle drøye tre måneder etter at vi ble skutt etter i Oslo. Alle resterende arrangementer under Oslo Pride måtte avlyses, inkludert paraden. Politiet kunne ikke garantere vår sikkerhet verken den lørdagen eller i dagene som fulgte da vi hadde behov for å samle oss, sørge og ivareta hverandre.

Vi påtar oss ikke en offerrolle. Vi ble skutt inn i den. Mange av oss har hatt svært vonde dager og netter etter angrepet. Mange av oss vil slite i lang tid framover. Ikke be oss vise toleranse ovenfor intoleransen. Vi må bekjempe den, og vi fortsetter til alle har trygge arbeidsplasser, klasserom, fritidsarenaer og religiøse rom. Kampen fortsetter.