Formannskapet i Namsos foreslo at Bråten ski- og aktivtetspark skulle bli et nærmiljøanlegg med en barneheis. Det ble ikke godt mottatt av brukerne, som følte seg overkjørt av administrasjonen. Deres historie i NA gjorde inntrykk.

Under kommunestyrets behandling fremmet Amund Lein fra Høyre å utsette saken. Han mente at før politikerne skulle diskutere framtida for anlegget, måtte alpingruppa i Bråten IL og Namsos freeski bli hørt. Han foreslo befaring i skianlegget og møte med brukerne. Et enstemmig kommunestyre gikk inn for forslaget.

Steinar Lyngstad (Sp), leder av idrettsrådet i Namsos, refererte til at rådet oppfordrer kommunestyret om å legge til rette for et utvidet nærmiljøanlegg med flere skiheiser i Bråten. De var også opptatt av at Namsos freeski måtte tas med på råd.

Det er lett å støtte idrettsrådet. Bråten har siden 1940-tallet vært et hjerte for namsosinger og skiglade brukere fra nabokommunene. Det er fortsatt et yrende liv i bakkene, men blir tatt for gitt. Lein synliggjorde viktigheten av anlegget ut fra flere innfallsvinkler. Han la vekt på at Bråten er det største lavterskeltilbudet i Namdalen om vinteren. Det er et gratis aktivitetstilbud for barn og unge, og det er mulig å låne gratis utstyr der.

Dette er gode argumenter for at politikerne må strekke seg langt for å kunne finansiere nye heiser og gi anlegget en ansiktsløftning. Ifølge administrasjonen vil det kunne beløpe seg på i overkant av 5 millioner kroner. Det er også på sin plass å nevne den omfattende dugnadsjobben som er blitt utført i 70 år. Det er en nedarvet egenskap. Et nytt anlegg vil bli pleid av dugnadsgjengen.

Det er ikke alt som kan måles i penger. De som ofte får lide av det er idretten og kulturen. For det nytter ikke å måle verdien av at et søskenpar boltrer seg i Bråten sammen med vennene, med lånt utstyr. Vi forstår alle hvor viktig det er. Samtidig som en skal ha respekt for fellesskapets kasse, må en lytte til de det angår mest.

Namsos kommunestyre skal ha ros for det i denne konkrete saken. Så får tida vise hvor de lander.