For noen uker siden sto det i NA at det ville koste 100 millioner mer å restaurere mot å bygge et nytt. Da tenkte jeg at da skulle det ikke være mer tvil.

Men så ser jeg flere politikere står frem og nesten betviler denne rapporten, at det mest fornuftig uansett er å restaurere, og vi må for alt i verden bevare kulturminner. Men til hvilken pris?

Da kjenner jeg at jeg blir «oppassa» som vi sei i Namdalen.

For meg som ansatt i Namsos kommune betyr det noe om hvordan politikerne forvalter pengene videre, fordi det har betydning for min hverdag. Det er ikke greit for meg at politikerne går for et alternativ som vil bli mye dyrere.

Vi som jobber i Namsos kommune blir år etter år pålagt å spare. Det som følge av at kommunen har brukt for mye penger. Vi blir bedt om å snu på hver en stein for å spare inn med ostehøvel litt her og litt der. Dette gjør noe med oss ansatte. De aller fleste av ansatte er opptatt av kvalitet, og ønsker å gi best mulig kvalitet på tjenestene, men så får vi beskjed om å spare. Det er så demotiverende, og det sier seg selv, det går utover kvaliteten. Det er blitt slik at i stedet for å si at i Namsos gir vi god kvalitet på tjenestene, så har det nå blitt til at hva er godt nok.

Dette sliter på ansatte. Det er ikke greit å gå på jobb og føle at man ikke strekker til. Det har de siste årene vært ensporet fokus på økonomi og innsparing, og liten fokus på kvalitet. Mange slutter i jobbene fordi dem mener de ikke får gitt en god nok jobb. Vi liker å jobbe med kvalitet og forbedring av tjenestene, det er det som motiverer og det er da vi føler vi gjør en god jobb. Har vi den følelsen, yter vi enda mer. Stadige pålegg om innsparing tar energien fra oss, og ansatte får følelsen av å være utilstrekkelig.

Ansatte blir slitne, og det går utover evnen til yte. Nå er det ikke mer å ta med ost-høvelen. Nå må det kuttes ned på noen tjenester eller legge ned noe, hvis ikke slutter enda flere.

Jeg anbefaler politikerne om å sette seg skikkelig inn i regnestykket før dere bestemmer dere. Nå er det faktisk deres tur til å snu på alle steiner og se hvordan dere kommer rimeligst ut. Dere må også gå nøye igjennom hva man trenger av lokaler. Som for eksempel ny storstue som det snakkes om, men der har vi NTE arena, er ikke det godt nok?

Jeg er ingen ekspert på dette, men å restaurere et bygg med såpass store skader jmf rapporter, så kan det umulig bli rimeligere enn å bygge nytt. Man må vel stole på fagfolk som har laget rapporten?

Hvis de av dere politikere betviler rapporten, så må det skaffes til veie dokumentasjon som motbeviser det da. Men man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at det nesten er helt umulig å forutse utgifter som kommer med restaurering, og spesielt på et så stort bygg. Slike prosjekt blir ofte mye dyrere enn antatt. Stadig ting som man ikke har tatt høyde for vil dukke opp.

Har dere satt følelser til side og fått frem hva er fakta? Det er sikkert vemodig for mange om samfunnshuset rives, på samme måte som da de rev aldersheimen i Vemundvik, eller da dere la ned bo- og velferdssentret på Otterøya. Det gjør vondt for mange, det er vemodig, men det går over skjønne dokk.

Denne jobben her skal ikke være lettvint. Den må dere gjøre skikkelig. Det skylder dere oss ansatte. Vi snakker om såpass mye penger her at her kan ikke man ikke ta noen snarveier. Dere skal og har plikt som politikere til å finne det billigste alternativet, samtidig som at behov blir dekt opp.

Jeg oppfordrer dere politikere å ta dere en tur rundt på alle tjenestesteder i Namsos. Det trenger ikke bare være valgkamp for at dere skal gjøre det. Snakk med ansatte. Det er dere som bestemmer og gjør vedtak på for eksempel innsparinger. Kjenner dere tjenestestedene godt nok, og vet dere hvilke utfordringer de står over i hverdagen?

Jeg tror at det hadde vært veldig nyttig for dere å sette dere inn i hvordan vi jobber på gulvet. Det er kjekt å ha i ryggsekken når dere skal prioritere. Det er slik at vi har ikke mer å spare på nå. Skal det spares mer, må noe nedlegges. Orker dere å stå i den kampen, og vedta og legge ned tjenestesteder mens vi samtidig trenger for eksempel flere sykehjemsplasser? Dere vet det kommer en eldrebølge?

Ta dere en tur rundt og snakk med de som løper bena av seg i dag pga. at det har vært nedbemanning. Sjekk ut hvorfor vi har høyt sykefravær. Å hva koster sykefraværet kommunen?

Nei, dere, har dere 100 millioner ekstra å bruke, så er det masse å bruke pengene på.

Kommunen sliter bl.a. med å skaffe sykepleiekompetanse og det er ofte lønnen som gjør at de som søker velger andre steder.

Kan dere heller bruke de 100 millionene til å gjøre det mer attraktivt å bo i Namsos?

Tilby for eksempel rimeligere barnehageplasser, bedre lønn slik at sykepleiere vil jobbe i kommunen fremfor andre kommuner, billige boligtomter osv. Vi ser i aviser at innbyggertallet i Namsos går ned, det betyr mindre inntekter til kommunen. Kan dere heller bruke tiden deres på å se på hvordan skal vi få folk til å få lyst til å bosette seg i Namsos?

Andre kommuner lokker med «pakker» for å få folk til kommunen, hva gjør Namsos?

Eldrebølgen kommer, vi trenger masse mer arbeidskraft. Vi kan ikke basere det på at velferdsteknologi skal hjelpe oss med dette alene.

Det trengs mer arbeidskraft i resten av landet også. Hvordan skal vi få folk til å velge Namsos? Det er det som må bli hovedoppgaven fremover nå.

For min del spiller det ingen rolle om det rives eller ikke. Det som er viktig for meg er at valget dere tar ikke går utover oss ansatte. Bruker kommunen for mye penger, så må vi ansatte ta inn dette senere, og det gidder vi ikke lenger, særlig hvis det kommer av ukloke valg fra våre politikere..