Helseøkonom og NTNU-professor Jon Magnussen har nå lagt fram en etterlengtet rapport om pengebruken ved de to sykehusene i Helse Nord-Trøndelag. Den skal gi et faktabasert grunnlag for styret og helseforetaket, når de skal forsøke å få mest mulig igjen for hver helsekrone.

Det er et viktig arbeid, og det er riktig av styremedlem Gunnar Lien og de tillitsvalgte å bruke tid på en skikkelig gjennomgang av rapporten før de drar bastante konklusjoner. Det vil helt sikkert være dem som ønsker å bruke rapporten til å kjempe for mest mulig ressurser til sitt eget sykehus, eller til å forsterke den spliden som har vært mellom Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Men da bruker de rapporten til det motsatte av det som var hensikten.

Magnussen-utvalget virker enn så lenge å ha tillit i begge leire. Det er derfor viktig at rapporten brukes til å analysere grundig hvorfor det er ulikheter ved sykehusene, og hvordan de kan utfylle hverandre på best mulig måte, og ikke som et våpen til ny mistro og skittkasting.

Det er ikke overraskende at rapporten slår fast at det koster mer å behandle pasienter ved Sykehuset Namsos enn i Levanger. Det er nå en gang slik at det er dyrere å drive i smått, med mindre pasientgrunnlag, vanskeligere rekruttering av fagfolk og lengre avstander, og likevel skulle opprettholde den faglige kvaliteten og sikkerheten som kreves ved et moderne akuttsykehus. Hvis miljøet i Levanger nå bruker dette argumentet for å kutte kraftig i Namsos, vil det fort slå tilbake på dem selv i det øyeblikket en begynner å sammenligne med stordriften ved St. Olavs hospital i Trondheim eller et nytt storsykehus på Møre.

Det betyr ikke at det ikke er rom for effektivisering og forbedring. Det er et premiss fra Stortinget og regjeringen at begge sykehusene skal bestå som akuttsykehus. I rapporten er kostnaden til traumefunksjonene ved de to sykehusene samlet beregnet til 90 millioner kroner, av et budsjett på 3,45 milliarder. Det er en liten sum å betale for å sikre tryggheten til befolkningen i en hel landsdel. Det er i helt andre ender en må begynne å lete etter innsparinger enn i akuttmottaket.