Som kommunepolitikere får vi jevnlig tilbud om abonnementer på aviser og tidsskrifter, felles for alle er at de sier at de er nøytrale og fremmer en balansert fremstilling av saker.

Det de ofte glemmer å fortelle er hvor nære bånd de har til politiske partier, jeg kan for eksempel ikke huske at verken Namdalsavisa eller Trønderavisa fortalte at aksjemajoriteten i avisene er eid av Senterpartiet? Det kunne jo kanskje vært en litt interessant opplysning å ta med?

En avis som ofte forsøker å selge abonnement er Klassekampen, de legger ikke skjul på sin binding til venstresiden i norsk politikk, men fremhever til gjengjeld at de er aktuelle for alle.

Derfor ble jeg glad når jeg fikk høre at Klassekampen sin sommerbåt skulle komme til Nærøysund. Ikke bare skulle de besøke oss, det skal også holdes debatt om sjømatnæringen, beskatning og superprofitt. Et tema som interesserer oss i FrP veldig. Det var vår fiskeriminister som sto i bresjen og innførte trafikklys-ordningen, slik at seriøse aktører innenfor havbruk kan få vokse på en bærekraftig måte. Det var også vi som sto i front og innførte havbruksfondet, et fond som ikke bare har tilført Nærøysund mange ti-talls millioner, men som har tilført store summer til hele Namdalen og resten Trøndelag.

Vi var også et av de første partiene som sa klart nei både til grunnrente på havbruk og ressursrente på fiskeri. Dette siden vi ønsker at både de som driver med havbruk og de som driver med fiskeri, skal få bygge kapital og investere i nytt utstyr i gode tider. På den måten skaper man trygge arbeidsplasser for fremtiden.

Gleden ble dessverre kortvarig, det viser seg at «Debatten» som Klassekampen skal avholde, slettes ikke er en debatt. Det er rett og slett et valgkampstunt for venstresiden.

De eneste partiene som har blitt invitert er AP/SV/MDG. 3 partier som alle mener at mer skatt er det eneste som trengs for fremtidens sjømatnæring. Ingen partier fra høyresiden har blitt invitert, slik at man kunne fått en reell debatt.

Det er jo greit at Klassekampen reiser rundt og driver valgkamp for sine venner, det har de jo sin fulle rett til. Jeg synes bare det er synd at de ikke seiler sommerbåten under ærlig flagg.

Som lokalpatriot, så synes jeg også det er synd at ikke Terje Sørvik representerer AP når «debatten» er i Nærøysund. Selv om jeg ikke er enige i Terje sine politiske løsninger, så vet jeg jo at han har stor forståelse for utfordringene næringene har i vårt distrikt.