Gå til sidens hovedinnhold

Det er lett å forstå frustrasjon til ordfører Amund Hellesø

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det kan blåse frisk langs Namdalskysten når vinteren er i ferd med å feste taket, men det er ikke bare der det kan storme. Under siste formannskapsmøte i Nærøysund slo det gnistrer mellom administrasjon og folkevalgte.

Det er ikke noe i nytt i seg selv at administrasjon kan være på kollisjonskurs med lokalpolitikerne. Det er en rekke saker og vedtak som skal gjennom den kommunale kverna. Det er en balansegang å finne den riktig fordelinga mellom administrative – og politiske vedtak.

Denne fordelinga er forutsetning for at lokaldemokratiet skal fungere til beste for innbyggerne. Hvis tilliten mellom den kommunale administrasjon og lokalpolitikerne ikke er til stede, vil det i andre rekke ramme lokalsamfunnet i sin helhet.

Det er åpenbart at den kommune- og politiske ledelsen i Nærøysund kommune må ta en lang prat på kammerset for å trekke opp hvordan de skal kunne samarbeide. Politikerne må til enhver tid kunne stole på at deres vedtak blir fulgt opp i den daglige drifta.

Det kan lett oppfattes som et tillitsbrudd når administrasjon i Nærøysund har redusert investeringa fra tidlig vedtatt 5,5 millioner kroner til 3,7 millioner i en ny kunstgressbane, uten å involvere politikerne. Under formannskapsmøtet kom det fram flere tilsvarende eksempler på rokeringer.

Det er lett å forstå frustrasjon til ordfører Amund Hellesø (Ap), som med rette spurte kommunedirektør Hege Sørlie om et kommunestyrevedtak kun var veiledende? Hellesø slo fast at det ikke nytter å drive en kommune etter en slik praksis. En berettiget kritikk.

Selv om Nærøysund er en av de fremste vekstkommunene i Trøndelag med store inntekter fra blant annet havbruksnæringa, står de nå som andre, foran krevende budsjettforhandlinger. Det blir ikke bedre av at overføringene fra staten ikke står i forhold til de utfordringene som finnes og som de er pålagt å løse.

Så er det et faktum at Nærøysund kommune er fersk og de trenger tid til alle roller er avklart og satt seg. Dessverre er det prisen en må betale etter en omfattende kommunesammenslåing, men kommunedirektør Hege Sørlie og lokalpolitikerne vil nok finne fram til gode løsninger hvis de møtes på kammerset.

Kommentarer til denne saken