Gå til sidens hovedinnhold

Det er lurt å lese forskningen du selv viser til, Holan Almli!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forskningomtalen som Holan Almli benytter Akupunktur for kroniske korsryggsmerter - FHI ( orginalartikkelen med full statistikk står under referansen) viser nettopp at akupunktur har bedre effekt for kroniske lave korsryggsmerter enn både fysioterapi og medikamenter, men at forskjellen mellom gruppene var liten.

Les også

Offentlige aktører bør forholde seg til det vi vet helt sikkert

Les også

Dokumentasjonen er god nok, Almli!

Forskjellen mellom de som fikk ingen behandling og akupunktur var derimot større, og klinisk relevant. Klinisk relevant forskjell mellom gruppene var satt til 30% smertereduksjon. Akupunktur sammenlignet med ingen behandling (altså vente å se), ga over 30% smertereduksjon. Derimot var det ikke slik at akupunktur ga 30% mindre smerter sammenlignet med fysioterapi. Begge gruppene fikk her god smertereduksjon, akupunktur litt bedre - altså nok en grunn til at akupunktur bør anbefales for de pasientene som ønsker dette. Professor.Terje Alræk og jeg har kommentert dette i Fysioterapeuten når artikkelen ble publisert første gang: Når kan man anbefale akupunktur i helsetjenesten? (fysioterapeuten.no)

Årsaken til at jeg benyttet NICE guidelines som referanse på akupunktur ved kroniske smerter Overview | Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain | Guidance | NICE, er nettopp at de anbefaler: trening, kognitiv terapi, akupunktur og SSRI for personer over 16 år. Dette kan gjerne kombineres, og pasientens preferanser står sterkt i disse retningslinjene.

Akupunkturforeningen synes det er flott at Holan Almli er opptatt av kliniske retningslinjer, det er vi også! Det er derfor kliniske retningslinjer ofte blir brukt i undervisningen i den NOKUT-godkjente bachelorgraden i akupunktur Blir akupunktur anbefalt i det norske helsevesenet? | Høyskolen Kristiania. Akupunktur er anbefalt behandling for kroniske lave korsryggsmerter, kjeveleddsmerter, svangerskaps kvalme og kjemoterapiindusert kvalme i norske kliniske retningslinjer. Andre veiledere slik som norsk elektronisk legehåndbok anbefaler akupunktur for over 30 andre tilstander, slik som urinveisinfeksjon, nevropati, nakke smerter, bekkenløsning, hetetokter osv. Akupunktur anbefales ved mer enn 30 tilstander i kliniske retningslinjer og veiledere i Norge - Akupunkturforeningen.

Akupunkturforeningen mener at det derfor bør være mulig for pasientene å velge mellom dokumenterte behandlingsmetoder. I Norge har befolkningen mer smerter enn gjennomsnittet i Europa, og forskningen viser at akupunktur har dokumentert effekt på smerter Chronic Pain has become a Chronic Problem in Norway. What are we doing Wrong? A Report from a Norwegian Pain Clinic (austinpublishinggroup.com).

Jeg trodde også, som Holan Almli, at bare behandlingsmetoden var dokumentert godt nok, så ble den flyttet fra definisjonen som «alternativ medisin - til skolemedisin», slik redaktøren i British Medical Journal påpeker Acupuncture can reduce migraine headaches | BMJ Men slik er det ikke……

På grunn av lovverket i Norge, så ender dette opp med spørsmål om autorisasjon av akupunktører som helsepersonell. I Norge har dette blitt en politisk avgjørelse. I helsepersonelloven er forskningsdokumentasjon kun ett av tilleggskriteriene. Norge er et av landene i Europa med dårligst regulering av akupunktur CAMbrella-WP2-part_1final.pdf (cam-europe.eu), og akkurat nå er det Høyre som har vært motstander mot en regulering. Dette betyr at det ikke stilles krav til hverken utdanning, journalplikt eller føres tilsyn med akupunktører. Dette mener Akupunkturforeningen og pasientforeningene er utrygt for brukerne, og vi ønsker derfor en autorisasjon av akupunktører som helsepersonell Dyrere akupunktur for kronisk syke kan ennå forhindres - Debatt og kronikk - Dagens Medisin. Autorisasjon gjør også samhandlingen med fastlegene lettere, slik at epikrisene kan gå via helsenett og ikke pr.post slik som i dag.

Kommentarer til denne saken